Danh mục Album
Lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập Trường Đại học TDTT Đà Nẵng (13/12/1977 – 13/12/2017)