STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
1 674/QĐ-TDTTĐN Quy định về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng con dấu trong công tác văn thư 20-07-2018 Download
2 663/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc cho phép triển khai đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019 16-07-2018 Download
3 655/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí việc làm của Phòng Công tác học sinh, sinh viên 11-07-2018 Download
4 654/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí việc làm của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục 11-07-2018 Download
5 653/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí việc làm của Phòng Quản lý Đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế 11-07-2018 Download
6 652/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí việc làm của Phòng Hành chính, Tổng hợp 11-07-2018 Download
7 638/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối, khoá Đại học 8 (2014-2018) 09-07-2018 Download
8 635/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc khen thưởng sinh viên học tập giỏi, xuất sắc và rèn luyện đạt loại tốt trở lên 09-07-2018 Download
9 636/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc khen thưởng sinh viên học tập, rèn luyện xuất sắc cả khoá học và đạt thành tích các giải thể thao trong nước, quốc tế 09-07-2018 Download
10 637/TB-TDTTĐN Thông báo kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 6/2018 09-07-2018 Download
11 31-NQ/ĐU Nghị Quyết Hội nghị ban chấp hành Đảng Bộ 03-07-2018 Download
12 622/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc cử CBVC đi tham dự tập huấn 04-07-2018 Download
13 620/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên đại học hệ chính quy, khoá 08 (2014-2018) 03-07-2018 Download
14 619/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên đại học hệ chính quy, khoá 07 (2013-2017) 03-07-2018 Download
15 618/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên đại học hệ chính quy, khoá 05 (2011-2015) 03-07-2018 Download
16 617/QĐ-TDTTĐN Quyết định khen thưởng cán bộ giảng viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác cố vấn học tập cho sinh viên năm 2017-2018 03-07-2018 Download
17 607/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng 22-06-2018 Download
18 29/KH-TTGDQP&AN Kế hoạch Tổ chức đón tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra Hội đồng GDQP&AN Trung ương năm 2018 22-06-2018 Download
19 565/TB-TDTTĐN Thông báo kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh tại phiên họp thứ 3 19-06-2018 Download
20 556/TB-TDTTĐN Thông báo về việc triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt 15-06-2018 Download