STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
1 750/TB-TDTTĐN Thông báo thực hiện báo cáo định kỳ việc biên soạn giáo trình, sách năm 2017 16-08-2017 Download
2 740/TB-TDTTĐN Thông báo tổ chức kiểm tra và cấp Chứng nhận bơi lội phổ thông 14-08-2017 Download
3 744/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội nghị chuyên đề xây dựng TCVN về Xà lệch 14-08-2017 Download
4 732/TB-TDTTĐN Kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 7/2017 11-08-2017 Download
5 731/KH-TDTTĐN Kế hoạch đón tiếp tân sinh viên khóa Đại học 11 năm 2017 hệ chính quy 11-08-2017 Download
6 721/TB-TDTTĐN Thông báo thu bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên năm học 2017 - 2018 10-08-2017 Download
7 718/TB-TDTTĐN Thông báo bồi dưỡng thiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính 09-08-2017 Download
8 703/TB-TDTTĐN Thông báo điều chỉnh phân công công tác trong Ban Giám hiệu 07-08-2017 Download
9 683/TB-TDTTĐN Thông báo gia hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi Cao học TDTT năm 2017 27-07-2017 Download
10 682/TB-TDTTĐN Thông báo tổ chức tuyển sinh Cao học TDTT khóa 5 năm 2017 27-07-2017 Download
11 677/QĐ-TDTTĐN Quyết định cho sinh viên được học theo chế độ tích lũy học phần 27-07-2017 Download
12 32/TB-BCH Thông báo tham quan hè năm 2017 25-07-2017 Download
13 638/TB-TDTTĐN Thông báo kết quả xét thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017 11-07-2017 Download
14 635/TB-TDTTĐN Kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 6/2017 07-07-2017 Download
15 49/QĐ-ĐU Quyết định chuẩn y kết quả bầu Ban chấp hành, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2017-2020 04-07-2017 Download
16 647/QĐ-TDTTĐN QĐ cho phép triển khai đề tài NCKH sinh viên năm học 2017-2018 17-07-2017 Download
17 644/KH-TDTTĐN Kế hoạch tuyển sinh Cao học TDTT khóa 5 (2017- 2019) 17-07-2017 Download
18 641/QĐ-TDTTĐN Quyết định cho phép triển khai Khóa luận tốt nghiệp khóa Đại học 8 12-07-2017 Download
19 Thông báo lập dự toán thu, chi NSNN 03 năm 2018 - 2020 06-07-2017
20 633/TB-TDTTĐN Thông báo hoàn thiện hồ sơ và thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 3 06-07-2017