STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
1 86/TB-TDTTĐN Thông báo về việc triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu Hiệu trưởng trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 21-01-2019 Download
2 85/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học kỳ 2 năm học 2018-2019 21-01-2019 Download
3 84/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học kỳ 2 năm học 2018-2019 21-01-2019 Download
4 83/KH-TDTTĐN Kế hoạch về việc trực tăng cường SSCĐ Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019 18-01-2019 Download
5 82/TB-TDTTĐN Thông báo đấu thầu mặt bằng hoạt động dịch vụ 18-01-2019 Download
6 76/QĐ-TDTTĐN Quyết định về mức chi cho công tác thực tập của trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng năm học 2018-2019 16-01-2019 Download
7 75/QĐ-TDTTĐN Quyết định về định mức quy đổi khối lượng chỉ đạo, hướng dẫn thực tập của trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 16-01-2019 Download
8 71/TB-TDTTĐN Thông báo điều động cán bộ, giảng viên chấm thi và phục vụ chấm thi kỳ thi cấp chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ, tin học (kỳ thi ngày 12&13/01/2019 10-01-2019 Download
9 70/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc biên chế danh sách viên chức, người lao động các phòng, khoa, tổ chức trực thuộc Trường do kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức mới 10-01-2019 Download
10 67/QĐ-TDTTĐN Quyết định ban hành chương trình công tác năm 2019 10-01-2019 Download
11 41/TB-TDTTĐN Thông báo về việc bố trí lại một số phòng làm việc cho các khoa, bộ môn 08-01-2019 Download
12 40/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập Ban giám sát cuộc thi Tôi là sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 08-01-2019 Download
13 39/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi Tôi là sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 08-01-2019 Download
14 38/TB-TDTTĐN Thông báo điều động cán bộ, viên chức coi thi và phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ, tin học (kỳ thi ngày 12&13/01/2029) 08-01-2019 Download
15 37/TB-TDTTĐN Thông báo về việc đăng ký danh sách trực tết nguyên đán năm 2019 Trường đại học TDTT Đà Nẵng 08-01-2019 Download
16 36/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2018 07-01-2019 Download
17 35/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập ban điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 07-01-2019 Download
18 33/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc cử cán bộ làm công tác thanh tra kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đợt 1 năm 2019 07-01-2019 Download
19 32/KH-TDTTĐN Kế hoạch thanh tra kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đợt 1 năm 2019 07-01-2019 Download
20 34/TB-TDTTĐN Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 07-01-2019 Download