STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
1 464/TB-TDTTĐN Thông báo về việc chuẩn bị làm việc với tổ thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của Trung tâm KĐCL - ĐH Đà Nẵng 27-04-2017
2 460/TB-TDTTĐN Thông báo bố trí và đưa vào sử dụng Nhà tập các môn Võ 27-04-2017
3 459/QĐ-TDTTĐN Quyết định ban hành giá nhượng bán giáo trình cho sinh viên của Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 27-04-2017
4 422/TB-TDTTĐN Thông báo Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư Quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao 25-04-2017
5 30/KH-ĐU Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 24-04-2017 Download
6 404/KH-TDTTĐN Kế hoạch bồi dưỡng tham dự Hội nghị NCKH sinh viên toàn quốc lĩnh vực TDTT lần thứ 9 tại Đại học TDTT Bắc Ninh 20-04-2017 Download
7 394/TB-TDTTĐN Thông báo phun thuốc chống dịch bệnh mùa hè 14-04-2017 Download
8 392/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 19-04-2017 Download
9 402/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2015 - 2016 (lần 2) 19-04-2017 Download
10 390/TB-TDTTĐN Thông báo đấu thầu Nhà tập bóng rổ ngoài giờ 17-04-2017 Download
11 20/KH-BCH Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổ công đoàn tiến tới Đại hội Công đoàn Trường Đại học TDTT Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 14-04-2017 Download
12 387/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức chấm Khóa luận tốt nghiệp khóa Đại học 7 14-04-2017 Download
13 383/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế - Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường 14-04-2017 Download
14 382/TB-TDTTĐN Thông báo về việc báo cáo số liệu và chuẩn bị hồ sơ minh chứng phục vụ công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL GD ĐH năm 2017 13-04-2017 Download
15 381/TB-TDTTĐN Thông báo nghỉ các ngày lễ 30/4 và 01/5/2017 13-04-2017 Download
16 18/QĐ-BCH Quyết định thành lập Đoàn cán bộ tham gia Hội thao CNVCLĐ Cụm thi đấu số 3 năm 2017 13-04-2017 Download
17 380/QĐ-TDTTĐN Quyết định phân công cán bộ, giảng viên tham gia công tác cố vấn học tập học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 12-04-2017 Download
18 338/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên khóa ĐH8 10-04-2017 Download
19 339/TB-TDTTĐN Thông báo điều động cán bộ, viên chức coi thi và phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ (Kỳ thi ngày 15/4/2017) 10-04-2017 Download
20 334/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 10-04-2017 Download