STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
1 61/QĐ-TDTTĐN Quyết định phê duyệt hệ số thâm niên phục vụ công tác năm 2018 18-01-2018 Download
2 54/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập Tổ thanh tra kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đợt 1 năm 2018 16-01-2018 Download
3 53/KH-TDTTĐN Kế hoạch thanh tra kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đọt 1 năm 2018 16-01-2018 Download
4 52/QĐ-TDTTĐN Quyết định thực hiện mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2018 16-01-2018 Download
5 51/TB-TDTTĐN Thông báo rà soát, đánh giá và điều chỉnh Chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 16-01-2018 Download
6 50/TB-TDTTĐN Kế hoạch kiểm tra công tác dạy và học năm học 2017-2018 16-01-2018 Download
7 48/TB-TDTTĐN Thông báo điều động cán bộ, viên chức coi thi và phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (Kỳ thi ngày 20/01/2018) 15-01-2018 Download
8 46/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc Hội đồng thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học (Đợt 1/2018) 12-01-2018 Download
9 45/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập Hội đồng thi - Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học (Đợt 1/2018) 12-01-2018 Download
10 42/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng và triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 12-01-2018 Download
11 34/QĐ-TDTTĐN Quyết định công nhận trúng tuyển và gọi nhập học cao học khóa 5 lần 2 (2017 - 2019) 11-01-2018 Download
12 33/QĐ-TDTTĐN Quyết định cử sinh viên tham gia chương trình " Ấn tượng Hội An" 10-01-2018 Download
13 1314/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2017 28-12-2017 Download
14 18/QĐ-TDTTĐN Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 05-01-2018 Download
15 19/TB-TDTTĐN Kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban cuối năm 2017 08-01-2018 Download
16 16/KH-TDTTĐN Kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn cao học khóa 5 04-01-2018 Download
17 15/QĐ-TDTTĐN Quyết định thay đổi thành phần Ban chỉ đạo thực tập năm học 2017 - 2018 04-01-2018 Download
18 14/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương luận văn cao học khóa 5 04-01-2018 Download
19 12/TB-TDTTĐN Thông báo rà soát, điều chỉnh Chương trình đào tạo theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học, sau đại học 04-01-2018 Download
20 11/QĐ-TDTTĐN Quyết định điều động bà Nguyễn Thị Hải Vy 04-01-2018 Download