STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
1 483/QĐ-TDTTĐN Quyết định công nhận kết quả biên soạn Giáo trình "Tiếng Anh trong quản lý Thể dục thể thao - English for Sport Management" 22-05-2018 Download
2 481/TB-TDTTĐN Thông báo về việc triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt 22-05-2018 Download
3 479/TB-TDTTĐN Thông báo về việc tổng kết thi đua năm học 2017-2018 22-05-2018 Download
4 476/TB-TDTTĐN Thông báo Danh sách bổ sung sinh viên khóa Đại học 9 đủ điều kiện được làm Khoá luận tốt nghiệp 22-05-2018 Download
5 475/TB-TDTTĐN Thông báo Danh sách tình nguyện viên hỗ trợ đoàn Thái Lan 22-05-2018 Download
6 22/KH-BCHCĐ Kế hoạch tổ chức cho các cháu thiếu nhi xem chương trình Múa rối 18-05-2018 Download
7 461/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc tham gia phục vụ Đại hội TDTT Quận Thanh Khê lần thứ V năm 2018 16-05-2018 Download
8 460/TB-TDTTĐN Thông báo về việc điều động CBGV tham gia nhiệm vụ Kỳ thi THPT quốc gia tại TP Đà Nẵng 16-05-2018 Download
9 445/KH-TDTTĐN Kế hoạch Thành lập Hội đồng trường, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 10-05-2018 Download
10 446/TB-TDTTĐN Thông báo về thành phần tham dự Hội nghị khoa học Sinh viên toàn quốc ngành Thể dục thể thao lần thứ X-2018 10-05-2018 Download
11 440/TB-TDTTĐN Thông báo điều động cán bộ, viên chức coi thi và phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ, tin học (kỳ thi ngày 12/5/2018) 10-05-2018 Download
12 438/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập Tổ quản trị Chương trình phần mềm Quản lý đào tạo trường Đại học TDTT Đà Nẵng 08-05-2018 Download
13 425/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc biên chế sinh viên khóa Đại học 11, ngành Giáo dục thể chất hệ chính quy, niên khóa 2017 - 2021 03-05-2018 Download
14 436/TB-TDTTĐN Thông báo kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 4/2018 08-05-2018 Download
15 435/TB-TDTTĐN Thông báo về việc hướng dẫn các bước thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục năm 2018 08-05-2018 Download
16 428/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc triển khai biên soạn sách tham khảo 2018 04-05-2018 Download
17 397/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm KLTN sinh viên khóa Đại học 8 27-04-2018 Download
18 419/KH-TDTTĐN Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy, đợt 1 năm 2018 03-05-2018 Download
19 418/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc triển khai biên soạn giáo trình 2018 03-05-2018 Download
20 417/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc công nhận kết quả NCKH cho sinh viên khóa Đại học 9 03-05-2018 Download