STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
1 897/TB-TDTTĐN Thông báo viết bài tham luận tại Hội thảo - Tập huấn về khoa học và công nghệ năm 2017 25-09-2017 Download
2 893/TB-TDTTĐN Thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên, Huấn luyện viên chính năm 2017 21-09-2017 Download
3 Thông báo rà soát, sửa đổi văn bản chế độ làm việc của giảng viên 25-09-2017 Download
4 882/Tb-TDTTĐN Thông báo tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra cấp Giấy chứng nhận chương trình Bơi cứu hộ và Phòng chống đuối nước 18-09-2017 Download
5 878/TB-TDTTĐN Thông báo phân công và tổ chức thực hiện công tác thi đua - khen thưởng năm học 2017-2018 18-09-2017 Download
6 883/TB-TDTTĐN Thông báo xây dựng báo cáo trình Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 18-09-2017 Download
7 847/T-TDTTĐN Thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ TDTT cấp xã, phường và người có nhu cầu 05-09-2017 Download
8 49/KH-BCH Kế hoạch tổ chức hoạt động tết Trung thu năm 2017 13-09-2017 Download
9 48/TB-BCH Thông báo triển khai Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022 và một số nhiệm vụ công tác trong thời gian tới 13-09-2017 Download
10 865/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập đội Thanh niên xung kích kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa học đường trong sinh viên 11-09-2017 Download
11 864/TB-TDTTĐN Thông báo thành lập ban thẩm định phần mềm Quản lý đào tạo 11-09-2017 Download
12 862/TB-TDTTĐN Kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 8/2017 11-09-2017 Download
13 858/TB-TDTTĐN Thông báo việc tuyển chọn sinh viên thực tập tại Thái Lan 11-09-2017 Download
14 857/QĐ-TDTTĐN Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Trường 11-09-2017 Download
15 851/TB-TDTTĐN Thông báo kết luận về Hội thảo chuyên đề học chế tín chỉ 07-09-2017 Download
16 827/QĐ-TDTTĐN Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Mỹ Nga 29-08-2017
17 826/QĐ-TDTTĐN Bổ nhiệm lại ông Huỳnh Đức Chính 29-08-2017
18 825/QĐ-TDTTĐN Quyết định điều động ông Lê Hoàng Dũng 29-08-2017
19 824/QĐ-TDTTĐN Điều động ông Nguyễn Mạnh Cường 29-08-2017
20 823/QĐ-TDTTĐN Quyết định giao Phụ trách bộ môn Thể thao dưới nước 29-08-2017