STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
1 99/QĐ-TDTTĐN Quyết định cử sinh viên nữ luyện tập đội ngũ phục vụ lễ ra quân huấn luyện năm 2017 của Ban chỉ huy quân sự quận Thanh Khê 20-02-2017 Download
2 92/TB-TDTTĐN Thông báo về việc đăng ký dự tuyển sau đại học năm 2017 17-02-2017 Download
3 86/TB-TDTTĐN Thông báo về việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định 15-02-2017 Download
4 85/TB-TDTTĐN Thông báo về việc cung cấp thông tin - hình ảnh của các đơn vị để đăng Kỷ yếu Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường 14-02-2017 Download
5 81/QĐ-TDTTĐN Quyết định triển khai biên soạn sách tham khảo 2017 13-02-2017 Download
6 58/QĐ-TDTTĐN Giao phụ trách Khoa Huấn luyện thể thao 02-02-2017
7 57/QĐ-TDTTĐN Giao phụ trách Bộ môn Bóng rổ - Bóng ném 02-02-2017
8 56/QĐ-TDTTĐN Thôi giao phụ trách bộ môn Bóng rổ - Bóng ném 02-02-2017
9 55/QĐ-TDTTĐN Giao phụ trách Bộ môn Điền kinh 02-02-2017
10 54/QĐ-TDTTĐN Giao phụ trách Khoa Quản lý Thể dục thể thao 02-02-2017
11 53/QĐ-TDTTĐN Quyết định điều động và phân công công tác ông Nguyễn Ngọc Tuấn 02-02-2017
12 52/QĐ-TDTTĐN Quyết định điều động và phân công công tác ông Phạm Tuấn Hùng 02-02-2017
13 51/QĐ-TDTTĐN Quyết định điều động và phân công công tác ông Nguyễn Tuấn Anh 02-02-2017
14 50/QĐ-TDTTĐN Quyết định điều động và phân công công tác ông Trương Minh Hải 02-02-2017
15 49/QĐ-TDTTĐN Quyết định điều động và phân công công tác ông Nguyễn Văn Long 02-02-2017
16 71/TB-TDTTĐN Kết quả xét duyệt Đề cương và đề xuất giáo trình, sách triển khai biên soạn năm 2017 08-02-2017 Download
17 65/TB-TDTTĐN Thông báo điều chỉnh phân công công tác trong Ban Giám hiệu 07-02-2017 Download
18 64/TB-TDTTĐN Thông báo tham gia Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 10 - Hội nghị FAIR' 10 07-02-2017 Download
19 63/TB-TDTTĐN Thông báo dự kiến thời gian tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH SV khóa ĐH8 07-02-2017 Download
20 62/TB-TDTTĐN Tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên, Huấn luyện viên chính năm 2017 07-02-2017 Download