STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
1 239/TB-TDTTĐN Thông báo kết quả xét duyệt Đề cương và đề xuất giáo trình, sách triển khai biên soạn năm 2018 21-03-2018 Download
2 238/TB-TDTTĐN Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư 20-03-2018 Download
3 236/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập Tổ thường trực tư vấn tuyển sinh đại học năm 2018 20-03-2018 Download
4 219/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 19-03-2018 Download
5 218/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhiệm kỳ 2014-2019 19-03-2018 Download
6 09/KH-UBKT Kế hoạch kiểm tra chấp hành điều lệ công đoàn năm 2018 15-03-2018 Download
7 10/QĐ-UBKT Quyết định về việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn 16-03-2018 Download
8 211/TB-TDTTĐN Thông báo về việc xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2017-2018 và tuyển chọn đơn vị chủ trì , cá nhân chủ nhiệm (đợt 2) 16-03-2018 Download
9 210/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức thẩm định và nghiệm thu giáo trình, sách tham khảo năm 2017 15-03-2018 Download
10 207/TB-TDTTĐN Thông báo về việc phun thuốc chống dịch bệnh mùa hè 14-03-2018 Download
11 206/TB-TDTTĐN Thông báo về việc cử học viên tham dự tập huấn nghiệp vụ PCCC 14-03-2018 Download
12 199/TB-TDTTĐN Thông báo về việc quyết toán thu nhập cá nhân năm 2017 13-03-2018 Download
13 170/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc phê duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở (đợt 1) Năm học 2017-2018 05-03-2018 Download
14 02/QD-TTNNTH Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 20/01/2018 05-03-2018 Download
15 01/QD-TTNNTH Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp Chứng chỉ quốc gia kỳ thi Tiếng Anh khóa ngày 20/01/2018 05-03-2018 Download
16 195/TB-TDTTĐN Thông báo về việc tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận chương trình bơi cứu hộ và phòng chống đuối nước 12-03-2018 Download
17 192/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016-2017 (lần 2) 12-03-2018 Download
18 194/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH khóa ĐH9 và chấm KLTN khóa ĐH8 12-03-2018 Download
19 187/TB-TDTTĐN Thông báo về việc đăng bài tham gia hội thảo khoa học về huấn luyện thể lực, tuyển chọn, dinh dưỡng, kiểm tra đánh giá vận động viên 09-03-2018 Download
20 185/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc chuyển kết quả NCKH sang KLTN khóa đại học 8 09-03-2018 Download