STT Số hiệu Tên văn bản Ngày phát hành
1 934/KH-TDTTĐN Kết hoạch Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019 20-09-2018 Download
2 932/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ tin học (đợt 3/2018) 19-09-2018 Download
3 931/TB-TDTTĐN Thông báo về việc báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2017-2018 19-09-2018 Download
4 925/TB-TDTTĐN Thông báo tuyển chọn sinh viên thực tập tại Thái lan 18-09-2018 Download
5 922/KH-TDTTĐN Kế hoạch Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019 14-09-2018 Download
6 921/TB-TDTTĐN Thông báo về việc thống kê công việc cá nhân triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm 14-09-2018 Download
7 890/TB-TDTTĐN Thông báo kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 8/2018 11-09-2018 Download
8 882/TB-TDTTĐN Thông báo về triển khai công tác Thực tập cuối khoá cho sinh viên khoá đại học 9 07-09-2018 Download
9 883/TB-TDTTĐN Thông báo về việc cử sinh viên tham gia diễu hành và dự lễ khai mạc Đại hội TDTT Thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII năm 2018 07-09-2018 Download
10 863/TB-TDTTĐN Thông báo về việc viết bài tham gia Hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng TDTT trường học và phát triển mô hình GDTC theo hình thức CLB" 31-08-2018 Download
11 862/TB-TDTTĐN Thông báo về việc xây dựng báo cáo trình Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 31-08-2018 Download
12 37-NQ/ĐU Nghị Quyết Hội nghị ban chấp hành Đảng Bộ 31-08-2018 Download
13 858/TB-TDTTĐN Thông báo về việc phân công giảng viên làm công tác CVHT tạm thời khoá Đại học 12, học kỳ 1 năm học 2018-2019 29-08-2018 Download
14 847/TB-TDTTĐN Thông báo về việc biên chế tạm thời sinh viên khoá Đại học 12 hệ chính quy, niêm khoá 2018-2022 28-08-2018 Download
15 850/QĐ-TDTTĐN Quyết định ban hành Quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 28-08-2018 Download
16 849/TB-TDTTĐN Thông báo tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2018 28-08-2018 Download
17 825/KH-TDTTĐN Kế hoạch tổ chức ngày hội sách thể thao và phát triển văn hoá đọc 27-08-2018 Download
18 761/KH-TDTTĐN Kế hoạch về việc tổ chức chấm luận văn tốt nghiệp cao học khoá 4 24-08-2018 Download
19 766/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm học 2017-2018 24-08-2018 Download
20 765/QĐ-TDTTĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen 24-08-2018 Download