Quyết định về việc chỉ định Bí thư chi bộ (16-04-2019)

Quyết định về việc chỉ định Bí thư chi bộ [ Xem tiếp ]

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 03/2019 (01-04-2019)

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 03/2019 [ Xem tiếp ]

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 02/2019 (01-03-2019)

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 02/2019 [ Xem tiếp ]

Quyết định về việc tổ chức lại các chi bộ trực thuộc (27-02-2019)

Quyết định về việc tổ chức lại các chi bộ trực thuộc [ Xem tiếp ]