Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 8/2017 (31-08-2017)

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 8/2017 [ Xem tiếp ]

Quyết định chuẩn y kết quả bầu Ban chấp hành, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2017-2020 (18-07-2017)

Quyết định chuẩn y kết quả bầu Ban chấp hành, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2017-2020 [ Xem tiếp ]

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 6/2017 (07-07-2017)

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 6/2017 [ Xem tiếp ]

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 5/2017 (31-05-2017)

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 5/2017 [ Xem tiếp ]