Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 01/2019 (31-01-2019)

Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 01/2019 [ Xem tiếp ]

Chương trình công tác kiểm tra, Giám sát của Đảng Uỷ năm 2019 (31-01-2019)

Chương trình công tác kiểm tra, Giám sát của Đảng Uỷ năm 2019 [ Xem tiếp ]

Báo cáo thành tích đề nghị công nhận danh hiệu Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (16-01-2019)

Báo cáo thành tích đề nghị công nhận danh hiệu Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ [ Xem tiếp ]

Quyết định về việc xếp loại chi bộ đảng và đảng viên năm 2018 (16-01-2019)

Quyết định về việc xếp loại chi bộ đảng và đảng viên năm 2018 [ Xem tiếp ]