Quyết định V/v quản lý và sử dụng con dấu của BCH Công đoàn Trường Đại học TDTT Đà Nẵng (25-09-2019)

[ Xem tiếp ]

Quyết định V/v công nhận danh hiệu thi đua năm học 2018-2019 (05-09-2019)

[ Xem tiếp ]

Quyết định V/v tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân năm học 2018-2019 (05-09-2019)

[ Xem tiếp ]

Thông báo: Kết quả bình xét thi đua và khen thưởng năm học 2018-2019 (14-08-2019)

[ Xem tiếp ]