Kế hoạch về việc tham gia Hội thao CNVCLĐ Tp.Đà Nẵng lần thứ X - năm 2019 (17-04-2019)

Kế hoạch về việc tham gia Hội thao CNVCLĐ Tp.Đà Nẵng lần thứ X - năm 2019 [ Xem tiếp ]

Kế hoạch kiểm tra chấp hành điều lệ công đoàn năm 2019 (09-04-2019)

Kế hoạch kiểm tra chấp hành điều lệ công đoàn năm 2019 [ Xem tiếp ]

Kế hoạch về việc tham gia Hội thao khối thi đua các trường Đại học tại TP Đà Nẵng năm học 2018-2019 (21-03-2019)

Kế hoạch về việc tham gia Hội thao khối thi đua các trường Đại học tại TP Đà Nẵng năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

Khởi tranh (18-03-2019)

Hội thao CBVCLĐ trường Đại học TDTT Đà Nẵng khởi tranh. Bắt đầu từ ngày 16/3/2019 đã bắt đầu khởi tranh các nội dung thi đấu tại Hội thao CBVCLĐ trường Đại học TDTT Đà Nẵng. [ Xem tiếp ]