công đoàn trường tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho mẹ việt nam anh hùng và tổ chức vui chơi cho nữ cbvclđ nhân ngày phụ nữ việt nam 20-10 (24-10-2018)

Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Công đoàn Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc chiến đấu, bảo vệ và phát triển đất nước. [ Xem tiếp ]

Kết quả bình xét thi đua và khen thưởng năm học 2017-2018 (29-08-2018)

Kết quả bình xét thi đua và khen thưởng năm học 2017-2018 [ Xem tiếp ]

Lịch thi đấu - các môn của giải công nhân viên chức người lao động thành phố đà nẵng năm 2018 (03-05-2018)

[ Xem tiếp ]

Bảng tổng hợp kết quả thi đấu và tổng hợp điểm các môn thi đấu Hội thao CBVCLĐ giai đoạn 1 - năm 2018 (28-03-2018)

[ Xem tiếp ]