Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổ công đoàn tiến tới Đại hội Công đoàn Trường Đại học TDTT Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (17-04-2017)

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổ công đoàn tiến tới Đại hội Công đoàn Trường Đại học TDTT Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 [ Xem tiếp ]

Điều lệ giai đoạn 1 "Hội thao CBVC lao động năm 2017" (17-02-2017)

Điều lệ giai đoạn 1 "Hội thao CBVC lao động năm 2017" [ Xem tiếp ]

Kế hoạch tổ chức chương trình tham quan dã ngoại cho nữ CBVC (13-02-2017)

Ngày 03/3/2017, BCH Công đoàn dự kiến sẽ tổ chức kế hoạch tham quan tại khu du lịch Núi Thần Tài cho toàn thể nữ CBVC. Các tổ trưởng Công đoàn lập danh sách đăng ký và gởi về cho đ/c Kim Loan trước 21/2/2017. [ Xem tiếp ]

Kế hoạch tổ chức Hội thao CBVC năm 2017 (10-02-2017)

Kế hoạch tổ chức Hội thao CBVC năm 2017 với các nội dung sau: [ Xem tiếp ]