Hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động tổ công đoàn và tổng kết thi đua năm học 2018-2019 (20-06-2019)

Hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động tổ công đoàn và tổng kết thi đua năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

Quyết định khen thưởng cho các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng con của CBVCNV đạt thành giả cao trong học tập và thi đấu thể thao năm học 2018-2019 (31-05-2019)

Quyết định khen thưởng cho các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng con của CBVCNV đạt thành giả cao trong học tập và thi đấu thể thao năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

Quyết định khen thưởng cho các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng con của CBVCNV đạt thành tích học tập và rèn luyện tốt , năm học 2018-2019 (31-05-2019)

Quyết định khen thưởng cho các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng con của CBVCNV đạt thành tích học tập và rèn luyện tốt , năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

Thông báo về việc tổ chức đưa đón các cháu con của CBVCNV đi xem phim nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 (27-05-2019)

Thông báo về việc tổ chức đưa đón các cháu con của CBVCNV đi xem phim nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 [ Xem tiếp ]