Tin trong ngành

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên, Huấn luyện viên chính năm 2017 [ Xem tiếp ]

Tin nội bộ

Ban Giám hiệu nhà trường triển khai cho cán bộ, viên chức đăng ký dự tuyển NCS năm 2017 như sau: [ Xem tiếp ]

Thông báo

Thời gian đăng ký kể từ ngày 21/02/2017 đến hết ngày 20/3/2017. Lịch học dự kiến vào đầu tháng 4/2017 và sẽ có thông báo cụ thể trên thời khóa biểu của nhà trường. [ Xem tiếp ]

Tuyển sinh 2017

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng thông báo tuyển sinh cao học như sau: [ Xem tiếp ]

Thi đua - Hoạt động

Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa học đường của sinh viên, học viên Trường Đại học TDTT Đà Nẵng [ Xem tiếp ]

Khoa học - Đào tạo

Phòng QLKH thông báo đến giảng viên hướng dẫn và sinh viên khóa Đại học 8 thời gian dự kiến tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH như sau: [ Xem tiếp ]

Mỗi tuần 01 cuốn sách

Hành trình đến ngày chiến thắng đó chẳng hề dễ dàng: về không gian nó trải dài hàng nghìn cây số, về thời gian là nghìn ngày có lẻ cùng với bao mất mát, hy sinh, anh hùng và hèn nhát, cao thượng và thấp hèn, vinh quang và cay đắng... [ Xem tiếp ]