Tin tức hoạt động

    Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3, Trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng phối hợp với công ty Thiết bị y tế Sông Hàn tổ chức buổi tuyên truyền tư vấn về giáo dục sức khỏe sinh sản và các biện pháp... [ Xem tiếp ]

Tin tức

Xem tại đây [ Xem tiếp ]

Thi đua - Hoạt động

   Thực hiện kế hoạch số 1268/KH-KTĐ ngày 29/12/2020 của Khối thi đua các trường Đại học tại Đà Nẵng; Nhằm tạo môi trường giao lưu, học hỏi giữa các trường Đại học trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng trên tinh thần thể... [ Xem tiếp ]

Tuyển sinh

Xem tại đây: [ Xem tiếp ]

Thông báo

Xem tại đây [ Xem tiếp ]

Khoa học - Đào tạo

Xem tại đây [ Xem tiếp ]

Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Xem tại đây:
X
em tại đây: [ Xem tiếp ]

Tin trong ngành

      Chào mừng buổi Giao lưu thể thao và Trao đổi học thuật giữa Khoa GDTC Đại học Huế, Khoa GDTC Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học TDTT Đà Nẵng được tổ chức tại Khoa GDTC Đại học Huế.     Buổi mạn đàm trao đổi... [ Xem tiếp ]

Mỗi tuần 01 cuốn sách

                         Chủ biên: TS. BS. Nguyễn Thị Bạch Yến                        Ths. Nguyễn Trọng Anh... [ Xem tiếp ]