Thông báo đăng ký tham quan hè năm 2016 (08-04-2016)