Trang tin Đào tạo Biểu mẫu Đào tạo

- Bảng tính khối lượng giảng dạy của cán bộ, giảng viên (Kỳ 2, năm học 2015 - 2016) - các môn thực hành:
       + Bộ môn Bóng bàn: Tải                 
       + Bộ môn Bóng chuyền: Tải       
       + Bộ môn Bóng đá: Tải                    
       + Bộ môn Bóng rổ - Bóng ném: Tải
       + Bộ môn Cầu lông - Quần vợt: Tải
       + Bộ môn Điền kinh: Tải                 
       + Bộ môn Thể dục - Cờ vua: Tải     
       + Bộ môn Thể thao dưới nước: Tải 
       + Bộ môn Võ - Bắn súng: Tải            
       + Khoa Sư phạm: Tải                        
       + Khoa GDTC: Tải
- Bảng tính khối lượng dành cho các môn lý thuyết (Kỳ 2, năm học 2014 - 2015)
Xem tại đây: LLCN.xls
                     LLCT.xls
                     KH QLY.xls 
                     KHCB.xls
                     Y SINH    


- Mẫu Đề cương và giáo án năm học 2016-2017: Bìa, Quyết định, Hướng dẫn, Mẫu đề cương
  
- Biểu mẫu thống kê khối lượng (dùng cho các môn lý thuyết):
 
- Biểu mẫu thống kê khối lượng coi thi lý thuyết:
 
- Biểu mẫu thống kê khối lượng (dùng cho các môn thực hành):
 
- Biểu mẫu thống kê khối lượng kiêm - giảm:
 
- Mẫu biên bản ghi kết quả thi đẳng cấp VĐV:
 
- Mẫu dự báo khối lượng vượt giờ
 
- Đơn xin cải thiện điểm: Tải đơn
 
- Đơn xin học theo chế độ tích lũy học phần: Tải tại đây 

- Biểu mẫu thực tập tốt nghiệp 2016: Tải

- Biểu mẫu đánh giá thực tập sư phạm: Tải

- Mẫu sơ kết thực tập: Tải

- Đơn xin thực tập: Tải
 
 
                         Nguồn: Phòng Đào tạo