Bài viết Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO MỚI


- Thông báo chiêu sinh thường xuyên: XEM
 

- Phiếu đăng ký học chứng chỉ B tin học: XEM


* THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ:

Hiện nay, Trung tâm đã có chứng chỉ Tin học khóa thi ngày 22-6-2014Anh văn B khóa thi ngày 21-9-2014.

Sinh viên đến nhận chứng chỉ tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, Phòng Kỹ thuật – Tầng 2.  Liên hệ cô Vy – 0996. 997. 363