Bài viết Sinh viên SV thôi học, nghỉ học, thu nhận lại
DANH SÁCH SINH VIÊN THÔI HỌC, NGHỈ HỌC, THU NHẬN LẠI NĂM HỌC 2014-2015

HỌ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

QĐỊNH SỐ

NGÀY KÝ QĐ

KẾT QUẢ

LÝ DO

Phan Văn Khánh

10/2/1992 

 6F

716 

04/8/2014 

Buộc thôi học 

Vi phạm QC 

Lê Văn  Ninh

22/01/1994

6N

717

04/8/2014

Biên chế lớp 7/19

Thu nhận lại

Lê Huy An Sơn

08/12/1993

5N

718

04/8/2014

Biên chế lớp 6N

Thu nhận lại

Nguyễn Thị Lợi

19/5/1990

5K

734

07/8/2014

Cho nghỉ học 1 năm

Không đủ SK

Trần Văn Tàu

09/10/1994

6H

735

07/8/2014

Nghỉ học HK1

Hoàn cảnh GĐ khó khăn

Lê Văn Sỹ

19/5/1993

5D

736

07/8/2014

Biên chế lớp 6D

Thu nhận lại 

Lê Văn Tiến

03/4/1992

4D

762

12/8/2014

Biên chế lớp 5E

Thu nhận lại

Nguyễn Hoàng Nhân

29/5/1993

6N

784

15/8/2014

Biên chế lớp 7/19

Thu nhận lại

Đặng Hoàng Lộc

29/11/1993

5B

785

15/8/2014

Cho nghỉ học 1 năm

Hoàn cảnh GĐ khó khăn

Trà Song Phúc

22/01/1994

TDTT HCM

797

20/8/2014

Biên chế lớp 7/22

Chuyển trường

Trương Phương Nam

10/6/1994

6G

814

27/8/2014

Cho nghỉ học 1 năm

Hoàn cảnh GĐ khó khăn

Nguyễn Hồng Chinh

15/7/1994

7/06

815

27/8/2014

Nghỉ học HK1

Hoàn cảnh GĐ khó khăn

Đinh Văn Thắng

06/6/1991

7/08

816

27/8/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

Võ Văn Long

16/2/1995

7/21

817

27/8/2014

Cho thôi học

Hoàn cảnh GĐ khó khăn

Nguyễn Ngọc Thọ

01/11/1995

7/22

818

27/8/2014

Cho thôi học

Hoàn cảnh GĐ khó khăn

Nguyễn Thị Giang

25/01/1994

6G

819

27/8/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

Đỗ Văn Lợi

28/2/1993

5E

820

27/8/2014

Cho nghỉ học 1 năm

Chữa bệnh

Huỳnh Phạm Minh Tuấn

24/6/1994

6F

821

27/8/2014

Cho nghỉ học 1 năm

Chữa bệnh

Mai Thanh Toàn

03/8/1994

7/09

822

27/8/2014

Cho nghỉ học 1 năm

Chữa bệnh

A lăng Nghiệp

03/3/1995

7/13

823

27/8/2014

Cho nghỉ học 1 năm

Hoàn cảnh GĐ khó khăn

Nguyễn Văn Phi

16/7/1995

7/03

824

27/8/2014

Cho nghỉ học 1 năm

Chữa bệnh

Phạm Thị Nhi
Huỳnh Thanh Hưng

06/6/1995
06/01/1994

7/03
7/07

836

04/9/2014

Biên chế lớp 7/03
Biên chế lớp 7/07

Thu nhận lại
Thu nhận lại

Nguyễn Hữu Chiến

27/01/1994

ĐH7 CSCL

837

04/9/2014

Bảo lưu kết quả

Thực hiện NVQS 2014

Cao Khẩn

12/12/1975

ĐH2 VHVL

852

08/9/2014

Cho thôi học

Hoàn cảnh GĐ khó khăn

Nguyễn Việt Cường

03/5/1976

ĐH2 VHVL

853

08/9/2014

Cho thôi học

Hoàn cảnh GĐ khó khăn

Lê Quang Phục

21/8/1995

7/08

854

08/9/2014

Nghỉ học HK1

Chữa bệnh

Nguyễn Văn Cảnh

01/01/1995

7/13

855

08/9/2014

Nghỉ học HK1

Hoàn cảnh GĐ khó khăn

Vũ Văn Đức

15/05/1993

7/10

856

08/9/2014

Cho thôi học

Hoàn cảnh GĐ khó khăn

Hoàng Anh Tuấn

07/11/1995

7/21

857

08/9/2014

Cho thôi học

Hoàn cảnh GĐ khó khăn

Huỳnh Ánh Sính

28/3/1994

6F

858

08/9/2014

Nghỉ học HK1

Hoàn cảnh GĐ khó khăn

Trần Tuấn Vũ

24/3/1995

7/16

1000

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Lã Đức Bình

 30/02/1995

 7/19

1001

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Đào Minh Toàn

 27/11/1992

 7/18

1002

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Nguyễn Văn Nhất

 01/5/1995

 7/16

1003

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Lê Văn Chung

 30/8/1995

 7/01

1004

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Trần Đình Chiến

 17/11/1995

 7/01

1005

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Bùi Khánh Dương

 20/4/1995

 7/01

1006

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Nguyễn Tấn Dũng

 02/3/1994

 7/01

1007

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Nguyễn Xuân Châu

 27/9/1995

 7/01

1008

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Võ Quang Phát

 26/7/1995

 7/03

1009

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Hoàng Thanh Tùng

 22/8/1993

 7/16

1010

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Nguyễn Tuấn Kiệt

 14/02/1995

 7/07

1011

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Nguyễn Bảo Hưng

 22/12/1995

 7/03

1012

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Mai Thị Phượng

 16/10/1995

 7/03

1013

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Tạ Quang Hùng

17/8/1995 

 7/03

1014

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Nguyễn Xuân Công

 20/5/1994

 7/10

1015

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Đoàn Hoàng Lâm

 12/9/1995

 7/03

1016

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

Nguyễn Khánh Duy

 05/02/1995

 7/16

1017

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

Nguyễn Công Quang

 10/7/1995

 7/11

1018

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

Ng Phan Khải Nguyên 

 22/4/1994

 7/16

1019

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Phạm Thị Linh

 25/8/1995

 7/17

1020

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Hoàng Thị Thủy

 02/12/1993

 15A

1021

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Huỳnh Văn Tùng

 24/4/1993

 6N

1022

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Nguyễn Văn Trí

 05/5/1994

 6L

1023

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Lê Đức Công

 24/01/1994

 6N

1024

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Đỗ Xuân Bình

 02/3/1993

 6A

1025

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Nguyễn Thanh Toàn

 16/01/1992

 4H

1026

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Nguyễn Văn Sinh

 18/8/1992

 5F

1027

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Nguyễn Hoài Nam

 10/3/1993

 6M

1028

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Nguyễn Hoàng Hiển

 16/5/1995

 7/14

1029

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Võ Quang Cường

 11/9/1994

 7/01

1030

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Đào Huy Hanh

 26/6/1995

 7/01

1031

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Trần Dương Lực

 25/7/1995

 7/21

1032

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Lê T Thanh Thúy

 16/5/1991

 7/20

1033

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Mai Văn Quang

 24/9/1995

 7/15

1034

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

 Nguyễn Thanh Tùng

 15/4/1995

 7/22

1035

29/9/2014

Cho nghỉ học 1 năm

Hoàn cảnh GĐ khó khăn

 Nguyễn Thanh Khoa

 24/5/1995

 7/17

1036

29/9/2014

Cho nghỉ học 1 năm

Hoàn cảnh GĐ khó khăn

 Lê Công Ngọ

 27/7/1990

 5M

1037

29/9/2014

Buộc thôi học

Vi phạm QC

Hồ Quang Thanh

10/5/1990

5B

1020

09/10/2014

Nghỉ học HK1

Hoàn cảnh GĐ khó khăn

Nguyễn Hữu Tài
Nguyễn Văn Nhân
Trương Ngọc Minh

30/10/1995
14/3/1995
14/3/1995

7/04
7/8
7/8

1056

02/10/2014

Biên chế lớp 8/06
Biên chế lớp 8/10
Biên chế lớp 8/10

Thu nhận lại

 Hồ Văn Hoàng  13/7/1996  ĐH8  1057  02/10/2014  Bảo lưu kết quả TS  Thực hiện NVQS
 Lê Bùi Ngọc Tân  25/9/1994   ĐH8  1058 02/10/2014  Bảo lưu kết quả TS   Thực hiện NVQS 
 Trương Phúc Anh  03/2/1995  ĐH8  1059  02/10/2014  Bảo lưu kết quả TS   Thực hiện NVQS 
 Nguyễn Ngọc Tính  22/2/1994  ĐH8  1060  02/10/2014  Bảo lưu kết quả TS   Thực hiện NVQS 
 Lương Hồng Sơn  19/5/1996  ĐH8  1061  02/10/2014  Bảo lưu kết quả TS   Thực hiện NVQS 
 Phạm Tấn vĩnh  12/10/1995  ĐH8  1062  02/10/2014  Bảo lưu kết quả TS   Thực hiện NVQS 
 Trần Đình THắng  20/10/1996  ĐH8  1063  02/10/2014  Bảo lưu kết quả TS   Thực hiện NVQS 
 Trương Ngọc Viên  18/01/1995  ĐH8  1064  02/10/2014  Bảo lưu kết quả TS   Thực hiện NVQS 
 Nguyễn Đình Triều  22/4/1996  ĐH8  1065  02/10/2014  Bảo lưu kết quả TS  Hoàn cảnh GĐ khó khăn 
Phạm H Quỳnh Như  10/5/1993  ĐH8  1066  02/10/2014  Bảo lưu kết quả TS   Hoàn cảnh GĐ khó khăn 
Trương Trường Duy  03/8/1996  ĐH8  1067  02/10/2014  Bảo lưu kết quả TS   Thực hiện NVQS 
Nguyễn Văn Khai  02/01/1996  ĐH8  1068  02/10/2014  Bảo lưu kết quả TS   Thực hiện NVQS 
Nguyễn Tuấn Hoàng  19/9/1992  4C  1024  13/10/2014  Buộc thôi học  ĐTB chung 4 năm <4.8
Trương Quang Hà 11/02/1991 4D 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 4 năm <4.8
Đỗ Huỳnh Bảo 20/3/1991 4H 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 4 năm <4.8
Lê Văn Đức 28/6/1992 5E 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 3 năm <4.5
Mai Xuân Tâm 10/6/1992 5G 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 3 năm <4.5
Vương Quốc Nhật 03/3/1992 5H 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 3 năm <4.5
Trần Hữu Đức 18/7/1993 5L 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 3 năm <4.5
Bùi Công Hậu 04/02/1992 5L 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 3 năm <4.5
Võ Văn Thạch 24/6/1993 5M 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 3 năm <4.5
Nguyễn Quang Cường 03/01/1993 5K 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 3 năm <4.5
Nguyễn Công Danh 07/3/1991 3A 1024  13/10/2014 Buộc thôi học Đã hết tgian tối đa được học
 Nguyễn Thanh Sang  24/10/1990  13H 1024  13/10/2014 Buộc thôi học Đã hết tgian tối đa được học
 Nguyễn Hữu Trung  14/6/1991  13F 1024  13/10/2014 Buộc thôi học Đã hết tgian tối đa được học
 Trương Văn Viên  04/5/1990  13E 1024  13/10/2014 Buộc thôi học Đã hết tgian tối đa được học
 Nguyễn Văn Phú  02/3/1989  13A 1024  13/10/2014 Buộc thôi học Đã hết tgian tối đa được học
 Trần Văn Chung  08/01/1992  14B 1024  13/10/2014 Buộc thôi học Đã hết tgian tối đa được học
 Trần Đình Dinh  01/01/1993  14B 1024  13/10/2014 Buộc thôi học Đã hết tgian tối đa được học
 Lê Tiết Tín  01/2/1992  14B 1024  13/10/2014 Buộc thôi học Đã hết tgian tối đa được học
 Phạm Điều  22/12/1993  14B 1024  13/10/2014 Buộc thôi học Đã hết tgian tối đa được học
 Hồ Văn Phước  02/10/1993  14C 1024  13/10/2014 Buộc thôi học Đã hết tgian tối đa được học 
 Văn Xuân Diệu  04/11/1992  14E 1024  13/10/2014 Buộc thôi học Đã hết tgian tối đa được học
 Huỳnh Trúc  12/02/1991  14F 1024  13/10/2014 Buộc thôi học Đã hết tgian tối đa được học 
 Nguyễn Văn Lập  18/6/1992  6N 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 3 năm <4.5
 Nguyễn Quốc Anh  25/8/1992  6B 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 3 năm <4.5 
 Nguyễn Sơn  03/2/1993  5F 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 3 năm <4.5 
 Lê Đức Hiếu  25/8/1987  5D 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 3 năm <4.5 
 Lê Hải Nam  22/7/1992  5D 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 1 năm <3.5 
 Đỗ Hữu Hưng  11/9/1993  5B 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 1 năm <3.5  
 Nguyễn Quang Điệp  22/02/1994  15E 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 2 năm <4.0 
Hà Đình Pháp  15/8/1990  15E 1024  13/10/2014 Buộc thôi học  ĐTB chung 2 năm <4.0 
Huỳnh Nhật Bảo Duy  20/8/1994  15D 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 2 năm <4.0  
 Nguyễn Quốc Trung  01/01/1994  15C 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 1 năm <3.5  
 Hồ Như Tứ  25/9/1993  15B 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 2 năm <4.0 
 Lê Văn Vinh  02/02/1994  6M 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 2 năm <4.0 
 Huỳnh Văn Kha  09/3/1994  6L 1024  13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 2 năm <4.0 
 Thái Hoàng Giáp  23/7/1994  6N 1024  13/10/2014 Buộc thôi học  ĐTB chung 1 năm <3.5  
 Trần Thế Hy  20/4/1993  6G 1024  13/10/2014 Buộc thôi học  ĐTB chung 2 năm <4.0 
 Cao Lý Huỳnh  20/5/1994  6G 1024  13/10/2014 Buộc thôi học  ĐTB chung 2 năm <4.0 
 Huỳnh Đức Quý  12/7/1994  6F 1024  13/10/2014 Buộc thôi học  ĐTB chung 2 năm <4.0 
 Lê Xuân Quyết  11/7/1994  6E 1024  13/10/2014 Buộc thôi học  ĐTB chung 2 năm <4.0 
 Phạm Tài  22/01/1993  6D 1024  13/10/2014 Buộc thôi học  ĐTB chung 2 năm <4.0 
 Lê Quý Long  23/5/1992  6D 1024  13/10/2014 Buộc thôi học  ĐTB chung 2 năm <4.0 
Phạm Phú Thanh 20/4/1994 6D 1024 13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 2 năm <4.0 
Phạm Minh Tuấn 30/3/1994 6C 1024 13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 2 năm <4.0 
Lê Văn Thịnh 26/02/1994 6C 1024 13/10/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 2 năm <4.0 
Lê Anh Hùng 10/11/1993 6N 1031 20/10/2014 Cho nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Ngọc Văn 30/01/1996 ĐH8 1032 20/10/2014 Bảo lưu kết quả Thực hiện NVQS
Nguyễn Xuân Minh 13/7/1995 8/10 1052 23/10/2014 Nghỉ học HK1 Chữa bệnh
Võ Ngọc Minh 26/6/1996 8/04 1053 23/10/2014 Cho thôi học Không đủ SK học TDTT
Phuih 12/6/1994 8/02 1054 23/10/2014 Cho thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Ngô Châu Kỳ 20/01/1996 8/08 1056 27/10/2014 Cho thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Võ Hữu Phước 01/9/1995 8/02 1069 29/10/2014 Cho thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Trần Minh Quân 16/02/1995 7/22 1084 04/11/2014 Cho nghỉ học HK1 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Huỳnh Anh Tuấn 09/3/1994 6D 1097 06/11/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC HSSV
Nguyễn Đức Thích 24/02/1992 5F 1097 06/11/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC HSSV
Nguyễn Anh Điệp 19/9/1993 6C 1097 06/11/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC HSSV
Ngô Hoài Viễn 02/02/1993 15D 1133 12/11/2014 Buộc thôi học ĐTB chung 3 năm <4.50
Đặng Thiếu Lâm 24/11/1994 15A 1139 13/11/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC HSSV
Nguyễn Văn Tuấn 15/10/1994 6B 1140 13/11/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC HSSV
Nguyễn Văn Huy 12/4/1996 8/17 1141 13/11/2014 Cho nghỉ học 1 năm Chữa bệnh
 Trần Hà Khoa  24/06/1996  8/08  1154  19/11/2014  Cho nghỉ học HK1  Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 Dương T Tường Vy 26/3/1996 8/06  1155  19/11/2014 Cho nghỉ học HK1 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 Trần Văn Đạt     
26/10/1995   8/13 1119 28/11/2014 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Lê Trung Thành 20/12/1996 8/23 1119 28/11/2014 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Phạm Văn Phúc 27/8/1996 8/3 1119 28/11/2014 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Phan Thành Tín      19/5/1992  5H  1232 08/12/2014 Cho thôi học         
Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Đại Lợi      05/7/1993    5E 1231 08/12/2014 Cho nghỉ học 1 năm  
Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Bùi Viết Hải Đăng 10/2/1995  7/01  1230 08/12/2014 Cho nghỉ học HKI      Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Văn Dũng 29/8/1994    7/10 1229 08/12/2014 Cho nghỉ học HKI Chữa bệnh
Nguyễn Văn Huy 09/7/1996 8/02 1243 09/12/2014 Cho thôi học Không đủ SK theo học
Hoàng Hải 15/02/1996 8/4 1261 15/12/2014 Buộc thôi học Vi phạm QC HSSV
 Lê Minh Hiếu  09/6/1993  15A  1267  16/12/2014 Buộc thôi học  Vi phạm QC HSSV 
Nguyễn Xuân Vũ  15/3/1994 15F  1283 24/12/2014 Cho nghỉ học HK1 Chữa bệnh
Lương Minh Long  25/3/1991 7/8 1284 24/12/2014  lớp 6E vào 7/8 Thu nhận lại
Hà Văn Phúc   21/10/1994 15B 1285 24/12/2014 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Ngô Đức Nguyên   06/02/1996 8/18 1286 24/12/2014 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Nguyễn Đức Hiệp  28/7/1994 6E 1287 24/12/2014 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Phan Hoàng Hải Hà  24/3/1995 7/07  1291 25/12/2014 Cho nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Đoàn Tiến Dũng 25/02/1995 7/10 1292 25/12/2014 Cho nghỉ học HK2 Chữa bệnh
Phan Khắc Sơn    05/07/1992 7/11 1293 25/12/2014 Buộc thôi học  Vi phạm quy chế
Nguyễn Văn Anh Khoa 13/03/1995 7/16  1294 25/12/2014 Buộc thôi học  Vi phạm quy chế
Lê Đăng Minh Ý  18/07/1994  7/18 1295 25/12/2014 Buộc thôi học  Vi phạm quy chế
Lê Văn Sim  Vi  14/07/1995  7/18 1296 25/12/2014 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Hồ Thanh Quang  10/5/1990 5B
05K9010086
1304 26/12/2014 Thu nhận lại  
Châu Ngọc Phong       14/9/1996 8/03 1315 29/12/2014 Buộc thôi học Vi pham quy chế
Đặng Thị Hiền sinh
24/10/1996  8/17 1316 29/12/2014 Buộc thôi học Vi pham quy chế
Nguyễn Hoàng Lập  20/2/1996 8/17 1317 29/12/2014 Buộc thôi học Vi pham quy chế
Nguyễn Văn Cường  06/5/1996  8/01 1318 29/12/2014 Buộc thôi học Vi pham quy chế
Lê Hữu Phụng 25/7/1996  8/03 1319 29/12/2014 Buộc thôi học Vi pham quy chế
Nguyễn Thanh Ca  23/10/1993   8/12 1320 29/12/2014 Buộc thôi học Vi pham quy chế
Hồ Quốc An 10/8/1996 8/03 1321 29/12/2014 Buộc thôi học Vi pham quy chế
Nguyễn Hùng Cường
Lê Thị Kim Ngân
Hoàng Lục Kiều My
Huỳnh Văn Phước
08/8/1992
14/3/1993
15/7/1992
25/5/1994
5C -> 6A
6A -> 7/03
6A -> 7/03
6E ->7/08
1332 30/12/2014 Thu nhận lại  
Trịnh Thành Chung 03/5/1991 LT 6A 1333 30/12/2014 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Nguyễn Xuân Minh 13/7/1995 8/10 03 05/01/2015 Thu nhận lại MS: 08K9040421
Đinh Công Tín 09/12/1990 6C -> 7/02 04 05/01/2015 Thu nhận lại  
Mai Thị Thủy 01/5/1993 15B 06 06/01/2015 Buộc thôi học Vi phạm quy chế
Đoàn Quang Là 06/4/1994 15A
15Ec650018 
 14  08/1/2015 cho thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Trần Ngọc Thiên Kim 30/6/1993 5K 1338 31/12/2014 Cho nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Huỳnh Ánh Sính 28/3/1994  6F -> 7/08 13 08/1/2015 Thu nhận lại MS: 06K9040277
Nguyễn Văn Đông 18/6/1992  6P 15 08/1/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Đặng Nguyên Vũ  16/4/1994  6Q 16 08/1/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Phạm Văn Đắc  10/10/1994  6E 17 08/1/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Mai Tấn Dũng  17/5/1989  6B 18 08/1/2015 Xóa tên  Vi phạm QC
Lê Nin  01/4/1990  6B 19 08/1/2015 Xóa tên Vi phạm QC
Alăng Dũng  27/3/1982  LT 6A 20 08/1/2015 Xóa tên Vi phạm QC
Bling Giang  05/01/1988  LT 6B 21 08/1/2015 Xóa tên Vi phạm QC
Tơ Ngôn Hân  19/9/1985  LT 6B 22 08/1/2015 Xóa tên Vi phạm QC
Phan Văn Hải  12/3/1990  LT 6B 23 08/1/2015 Xóa tên Vi phạm QC
Zơ Rum Nghím  04/4/1985  LT 6A 24 08/1/2015 Xóa tên Vi phạm QC
Nguyễn Hoàng Hiệp  15/3/1994  6E 25 08/1/2015 Buộc thôi học
Vi phạm QC
Dương Văn Thái
Đỗ Thị Thảo
28/4/1992
30/9/1992
6B -> 7/3
6B -> 7/3 
 33  12/01/2015 Chuyển khóa   06K9010062
 06K9010065
Trần Cảnh Tùng
Võ Văn Sa
Trần Minh Quân
Bùi Viết Hải Đăng
 08/5/1994
08/11/1994
16/02/1995
10/02/1995
 7/9 ->8/10
7/8 -> 8/10
7/22->8/23
7/1 -> 7/1
 42  15/1/2015  Thu nhận lại SV  
 Nguyễn Văn Huấn  20/9/1993  7/7 43 15/1/2015  Buộc thôi học  Vi phạm QC
 Đào Văn Bốn  20/8/1995  7/2 44 15/1/2015 Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Nguyễn Tiến Quỳnh  21/5/1995  7/22 45 15/1/2015 Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Nguyễn Đình Lâm  13/8/1995  7/7 46 15/1/2015 Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Nguyễn Văn Dũng  29/8/1994  7/10 47 15/1/2015 Cho nghỉ học HK2 Chữa bệnh
 Trần Hà Khoa  24/06/1996  8/08  50  16/01/2015  Cho nghỉ học HK2  Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 Võ Văn Hải  22/4/1995  7/1 ->8/2 58  20/01/2015  Thu nhận lại  07K9010030
Đỗ Duy Phúc  19/01/1994  7/4  59  20/01/2015  Buộc thôi học  Vi phạm QC
Lưu Văn Phước  27/02/1996  8/25  61  22/01/2015  Buộc thôi học  Vi phạm QC
Võ Văn Vinh  26/11/1995  8/11  62  22/01/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Ngô Văn Hoàng  07/02/1995  8/17 63  22/01/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Thị Trinh  17/03/1996  8/23 64  22/01/2015 Cho nghỉ học HK2  Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Huỳnh Phạm Minh Tuấn  24/6/1994  6F -> 7/8 71 22/01/2015 Thu nhận lại SV MS: 06K9040308
Nguyễn Văn Chiến 06/6/1995 8/16 88 29/01/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Đỗ Xuân Hùng  18/8/1995  8/21 89 29/01/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Võ Quang Thảo  17/4/1996  8/10 90 29/01/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Trần Văn Tín  20/3/1996  8/22 91 29/01/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Phạm Đắc Tín  26/2/1995  8/22 92 29/01/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Võ Tấn Tiên  26/7/1995  8/21 93 29/01/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Hồ Văn Vỹ Nhân  01/10/1996  8/21 94 29/01/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Nguyễn Văn Thông  10/4/1995  8/05 95 29/01/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Đinh Ngọc Hưng  08/6/1996  8/20 96 29/01/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Lê Văn Vũ  01/01/1996  8/15 97 29/01/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Lê Ngọc Phùng  23/07/1995 8/16 98 29/01/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Lê Minh Nhật  26/11/1996  8/14 99 29/01/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Đặng Xuân Pháp  22/4/1994  8/24 100 29/01/2015 Cho nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 Trần Công Thành     07/01/1992  5F 122 12/2/2015 Nghỉ học 1 năm Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Trịnh Xuân Hải  10/6/1994  6P 123 12/2/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trương Văn Nam  10/8/1994  6M 124 12/2/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trương Văn Đồng  16/01/1994  6G 125 12/2/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Huỳnh Thanh Tuấn  10/7/1993  6M 126 12/2/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
A Lăng Nhên  02/7/1990  LT ĐH6 127 12/2/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Hồ Khắc Phục 25/4/1993  6L 128 12/2/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Văn Tàu  05/10/1994  6H 129 12/2/2015 Thu nhận lại Biên chế lớp 7/10 (06K9050379)
Nguyễn Hồng Chinh  15/7/1994  7/06 130 12/2/2015 Thu nhận lại Biên chế lớp 7/06 (07K9040292)
Lê Thanh Tùng  20/01/1996  8/03  168 04/3/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trịnh Minh Nghĩa 26/3/1996 8/25  169 04/3/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Tấn Kiệt 19/6/1996 8/23 170 04/3/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Dương T Tường Vy 26/3/1996 8/6 171 04/3/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Hoàng Ngọc An 05/9/1995 8/16 172 04/3/2015 Nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Huỳnh Cường 13/9/1995 7/06 191 10/3/2015 Nghỉ học HK2(2014-2015) và HK1(2015-2016) Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Trần Quang Nghĩa 10/3/1993 7/16 192 10/3/2015 Nghỉ học HK2(2014-2015) và HK1(2015-2016) Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Đoàn Văn Vĩnh 20/11/1994 7/18 193 10/3/2015 Cho nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Trần Nguyên Bảo 20/11/1994 7/13 194 10/3/2015 Cho nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Công Trình 08/02/1994 7/12 195 10/3/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Đặng Ngọc Phương  05/3/1996  8/05 204 12/3/2015 Nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Trần Thiên Toàn  02/6/1996  8/05 205 12/3/2015 Nghỉ học HK2 Chữa bệnh dài ngày
ALăng Thị Sắc Kalen  01/01/1996  8/06 206 12/3/2015 Nghỉ học HK2(2014-2015) và HK1(2015-2016) Không đủ sức khỏe
Trần Quốc Tuấn  05/6/1995  8/22 207 12/3/2015 Nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Trương Quang Thảo 02/01/1995 7/09 349 24/3/2015 Cho nghỉ học HK2 Chữa bệnh
Hà Anh Quân 05/9/1995 7/15 350 24/3/2015 Cho nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Ngô Vũ Minh Tuấn 01/4/1994 6H 351 24/3/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lê Xuân Danh 23/8/1994 7/05 386 03/4/2015 Cho nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Hoàng Nhân 29/5/1993 7/19 387 03/4/2015 Cho nghỉ học HK2 Chữa bệnh
Nguyễn Việt Cường 06/8/1993 5K 415 13/4/2015 Biên chế vào lớp 6K MSSV: 05K9120597
Bùi Quốc Sao 30/10/1991 14D 416 13/4/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Văn Tú 17/8/1993 8/22 417 13/4/2015 Chuyển sang 8/21 MSSV: 08K9111056
Nguyễn Đoàn Minh Tuấn 13/4/1994 6B 418 13/4/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Công Thịnh 06/6/1996 8/22 425 13/4/2015 Cho nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Phan Minh Sang 11/6/1996 8/02 426 13/4/2015 Cho thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Thái Hoàng Thắng 02/4/1996 8/10 427 13/4/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Hồng Vĩnh Phú 28/10/1996 8/02 428 13/4/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Văn Thuận 15/9/1996 8/05 429 13/4/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Trần Văn Đạt  12/11/1996  8/06 430 13/4/2015  Buộc thôi học  Vi phạm QC
 Phan Mẫn  30/3/1996  8/12 431 13/4/2015 Buộc thôi học   Vi phạm QC
 Huỳnh Hoàng Duy  30/5/1996  8/12 432 13/4/2015 Buộc thôi học   Vi phạm QC
 Nguyễn Ngọc Sen  27/5/1996  8/09 433 13/4/2015 Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Nguyễn Phi Công  19/01/1996  8/03 434 13/4/2015 Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Nguyễn Đức Hưng  04/2/1996  8/23 435 13/4/2015 Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Lê Minh Vương  12/4/1996  8/11 436 13/4/2015 Buộc thôi học  Vi phạm QC 
 Đỗ Hữu Tâm 05/01/1993  8/09 459 22/4/2015 Thu nhận lại Biên chế lớp 08/9
MST: 06K9040279
 Đinh Công Tín  09/12/1990  7/02  486  06/5/2015  Cho SV nghỉ học  Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 Trần Quốc Đạt  26/2/1995  7/01 487  06/5/2015  Cho nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Mạnh Cưởng  25/10/1995  7/01 488  06/5/2015  Buộc thôi học  Vi phạm QC
 Lê Văn Phúc  02/12/1995  7/18 489  06/5/2015  Buộc thôi học  Vi phạm QC
 Hà Thế Trung  17/4/1994  7/13 490  06/5/2015  Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Nguyễn Phước Sinh  01/01/1995  7/08 491  06/5/2015  Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Nguyễn Văn Cảnh  01/01/1995  7/13 492  06/5/2015  Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Lê Quang Phục  21/8/1995  7/08 493  06/5/2015  Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Võ Duy Tân  04/01/1995  7/22 494  06/5/2015  Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Dương Minh Trí  30/9/1994  7/04 495  06/5/2015  Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Lê Trần Anh Đức  25/8/1995  7/02 496  06/5/2015  Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Bùi Công Huy  02/01/1995  7/02 497  06/5/2015  Buộc thôi học   Vi phạm QC 
 Hồ Viết Vương  25/6/1994  7/16 498  06/5/2015  Buộc thôi học   Vi phạm QC 
Nguyễn T Thúy Hằng  28/12/1994  7/02 499  06/5/2015  Buộc thôi học   Vi phạm QC 
Nguyễn Trường Cảnh  10/4/1995  7/17 500  06/5/2015 Cho nghỉ học HK2  Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Đình Quân  02/11/1995  7/15 501  06/5/2015  Buộc thôi học   Vi phạm QC 
Phạm Minh Vĩ 12/02/1996  8/05 533  12/5/2015  Buộc thôi học  Vi phạm QC 
Nguyễn Đức Hưng  04/2/1996  8/23  534  12/5/2015  Thu nhận lại SV  Chăm sóc bố ốm nặng
Trương Thành Lợi  28/5/1993  6C  544  14/5/2015  Buộc thôi học Vi phạm QC 
Đoàn Minh Thiên  05/3/1994  6Q  543  14/5/2015  Buộc thôi học Vi phạm QC 
Nguyễn Quang Thịnh 26/9/1992 6C  542  14/5/2015  Buộc thôi học Vi phạm QC 
Nguyễn Xuân Vũ 15/3/1994 15F  557  19/5/2015  Thu nhận lại  Biên chế vào lớp 15F
Tô Anh Thưởng 01/4/1995 7/15  561 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lê Quang Ninh 17/9/1993 7/17 562 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Viết Tín 25/8/1995 7/04 563 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Tấn Đình Văn 30/6/1995 7/20 564 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Đoàn Tuấn Kiệt 30/6/1995 7/05 565 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Võ Trọng Hoài 10/12/1995 7/14 566 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lê Hồng Danh 23/01/1994 7/01 567 20/5/2015 Nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Đinh Xuân Hoàng  08/12/1995  7/14 568 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Hồ Phương Nam  04/9/1994  7/14 569 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Hoàng Văn Đức  10/3/1995  7/05 570 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Châu Ngọc Như Ý  01/3/1995  7/15 571 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Châu Ngọc Hưởng  02/10/1994  7/03 572 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Huỳnh Tấn Vũ  10/8/1995  7/09 573 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Nguyễn Anh Pháp  23/6/1993  7/03 574 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Đặng Quốc Thái  13/7/1994  7/03 575 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Lê Văn Luân  10/5/1995  7/05 576 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Lê Chí Sơn  18/9/1995  7/18 577 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Trần Quốc Huy  07/8/1995  7/02 578 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Nguyễn Duy Hòa  07/9/1995  7/16 579 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Nguyễn Viết Thiên  28/2/1995  7/11 580 20/5/2015 Xóa tên SV Đã chết do tai nạn
 Nguyễn Văn Định  25/11/1995  7/05 581 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Dương Minh Nam  17/3/1994  7/03 582 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Phạm Thị Nhi  17/3/1994  7/03 583 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Huỳnh Văn Linh  28/8/1995  7/02 584 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
 Trần Thị Liễu  24/02/1995  7/03 585 20/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Khánh Rin 12/02/1996  8/13 592 21/5/2015 Nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Đông Hiếu 10/11/1995 8/04 593 21/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Văn Linh 08/6/1995 8/09 594 21/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lê Thanh Tú 02/8/1996 8/22 595 21/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trương Thanh Anh 12/02/1996 8/12 596 21/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Đặng Ngọc Sang 20/5/1996 8/06 597 21/5/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Thị Xuân 10/8/1996 8/20 670 09/6/2015 Cho nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Lê Văn Toàn 17/4/1993 14D 673 10/6/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Huỳnh Tấn Anh 01/01/1996 8/21 688 12/6/2015 Cho nghỉ học HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Anh Kỳ 10/01/1996 8/08 689 12/6/2015 Cho nghỉ học HK2 Chữa bệnh
Nguyễn Hồng Sơn 02/8/1996 8/25 676 17/6/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Minh Chính 20/10/1996 8/23 677 17/6/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Đình Sơn 18/4/2015 8/02 678 17/6/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Thị Hải 02/03/1995 8/01 679 17/6/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Lê Phương Thuận 01/01/1996 8/23 680 17/6/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Võ Đức Trọng 6/7/1996 8/10 681 17/6/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Nguyễn Văn Thịnh 20/01/1996 8/02 682 17/6/2015 Buộc thôi học Vi phạm QC
Trần Quốc Đạt 26/2/1995 7/01 727 29/6/2015 Thu nhận lại Biên chế lớp 7/01
Đào Quốc Dũng 17/2/1996 8/07 737 30/6/2015 Cho nghỉ HK2 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Dương Thị Thanh Minh 04/5/1992 8/24 752 06/7/2015 Cho thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn
Nguyễn Đình Lộc 15/7/1991 8/12 751 06/7/2015 Cho thôi học Hoàn cảnh GĐ khó khăn