Bài viết Ngành Giáo dục thể chất Đề cương chi tiết môn học
Đề cương chi tiết môn học

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC NGÀNH GDTC NĂM 2017 (CẬP NHẬT NGÀY 10/10/2017): XEM TẠI ĐÂY