Bài viết Ngành Giáo dục thể chất Đề cương chi tiết môn học
Đề cương chi tiết môn học

Tổng hợp đề cương chi tiết các môn học thuộc khoa Giáo dục thể chất năm 2017: XEM TẠI ĐÂY