Bài viết Ngành Giáo dục thể chất Đề cương chi tiết môn học
Đề cương chi tiết môn học

Tổng hợp đề cương chi tiết các môn học thuộc khoa Giáo dục thể chất năm 2017: XEM TẠI ĐÂY 

Tổng hợp đề cương chi tiết các môn học thuộc khoa Giáo dục thể chất năm 2018: XEM TẠI ĐÂY

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG KHÓA ĐẠI HỌC 12: Xem tại đây