Bài viết Đoàn thể Đoàn Thanh niên
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Lịch sử và truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học TDTT Đà Nẵng được khởi nguồn và gắn liền với sự phát triển của Nhà trường, trải qua 37 năm xây dựng và phát triển Đoàn Thanh niên Trường Đại học TDTT Đà Nẵng là một tổ chức chính trị có nhiệm vụ tập hợp, tổ chức, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, thanh niên trong Nhà trường. Qua các thời kỳ, tuổi trẻ Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đã có những cống hiến liên tục và cụ thể đối với công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, sinh viên góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của Thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, cũng như đối với quá trình xây dựng và trưởng thành của trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

Tuổi trẻ nhà trường tự hào là lá cờ đầu của các phong trào cách mạng lớn trong thanh niên Thành phố và cả nước như: Phong trào “Thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc”; phong trào “Thanh niên, sinh viên tình nguyện”; phong trào “Hiến máu nhân đạo” và các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, TDTT…

Thông tin cơ bản về hoạt động của đoàn viên, sinh viên.

Mỗi sinh viên của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng là một đoàn viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học TDTT Đà Nẵng (nếu đã được kết nạp vào Đoàn). Trong quá trình học tập tại Trường, sinh viên có cơ hội tham gia vào các hoạt động do Đoàn thanh niên tổ chức.

          Sinh viên có nhiệm vụ tham gia tích cực mọi hoạt động đoàn và phong trào sinh viên do Chi đoàn, Liên chi đoàn và Đoàn trường lãnh đạo, tổ chức.

           Sinh viên có thể được giới thiệu để bầu vào Ban chấp hành Đoàn các cấp (Chi đoàn, Liên chi đoàn, Đoàn trường).

          Sinh viên được tham dự các lớp tập huấn kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, các lớp bồi dưỡng kĩ năng sống do Liên chi đoàn và Đoàn trường tổ chức (có cấp chứng chỉ), có cơ hội tham gia và trở thành thành viên của các Câu lạc bộ do Đoàn trường chỉ đạo (CLB Sinh viên nghiên cứu khoa học, CLB Kỹ năng Bạn và Tôi, CLB Tiếng Anh, CLB Guitar, CLB Văn nghệ, CLB Aerobic, CLB Truyền thông, CLB Tuổi Trẻ Thể Thao, CLB Võ thuật,…).

          Sinh viên có thể đăng kí tham gia dự tuyển để hoạt động trong các đội Thanh niên tình nguyện, Thanh niên xung kích của Đoàn trường.

          Sinh viên có thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện nghiệp vụ, công tác đoàn thể sẽ được xem xét, bầu chọn tham gia các lớp bồi dưỡng và công nhận danh hiệu Đoàn viên ưu tú, được giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được xem xét, đề nghị kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, có cống hiến trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên sẽ được đề nghị khen thưởng các cấp (Đoàn trường, Thành Đoàn Đà Nẵng, Trung ương Đoàn, Hội Sinh viên các cấp,…), được tặng các giải thưởng: Giải thưởng 26 tháng 3, Giải thưởng Sao Tháng Giêng, Sinh viên 5 tốt; sinh viên tình nguyện; các danh hiệu: Tài năng trẻ, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Đoàn viên xuất sắc, Gương mặt trẻ xuất sắc, điển hình…

          Sinh viên có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn, có thành tích trong học tập và công tác đoàn sẽ có cơ hội được nhận học bổng của Đoàn trường và các tổ chức, cá nhân khác.

          Ngoài ra, sinh viên được tham gia vào nhiều hoạt động bổ ích khác do tổ chức Đoàn Thanh niên lãnh đạo, triển khai. Tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động trái phép ở ngoài Nhà trường.

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
Nhiệm kỳ 2014 - 2017

TT

Họ và Tên

Chức Vụ

1

Nguyễn Chí Hùng               

Bí thư Đoàn trường

2

Phan Thành Nam                 

Phó bí thư

3

Bùi Đăng Toản                       

Phó bí thư

4

Huỳnh Việt Nam                 

Uỷ viên ban thường vụ 

5

Lê Hồng Thành                      

Uỷ viên ban thường vụ 

6

Đỗ Thị Loan                         

Uỷ viên Ban chấp hành 

7

Vũ Hồng Châu                   

Uỷ viên Ban chấp hành

8

Trần Ngọc Hải                      

Uỷ viên Ban chấp hành

9

Nguyễn Đức Thiện                

Uỷ viên Ban chấp hành

10

Nguyễn Cửu Bảo Phong

Uỷ viên Ban chấp hành

11

 Lê Hoàng Đức                    

Uỷ viên Ban chấp hành

12

Trần Minh Sang        

Uỷ viên Ban chấp hành

13

Nguyễn Tăng Thị Tuyền

Uỷ viên Ban chấp hành

14

Trương Khắc Nam

Uỷ viên Ban chấp hành

15

Đỗ Khánh Nam

Uỷ viên Ban chấp hành

16

Trần Thị Ngọc Hiếu             

Uỷ viên Ban chấp hành

17

Lê Phan Hoài Bảo                  

Uỷ viên Ban chấp hành

18

Trần Đăng Rin

Uỷ viên Ban chấp hành

19

Mai Thị Nhung

Uỷ viên Ban chấp hành