Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC KHÓA CHÍNH QUY- HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016

KHÓA

MÔN HỌC

THI LẦN 1

THI LẦN 2

ĐẠI HỌC 6

(GDTC)

Y HỌC TDTT

 Yhoc1

 

Xoa bóp và TD Chữa bệnh

 Y học 2

 Yhoc2

QUẢN LÝ TDTT

 Quản lý TDTT

 QuanlyTDTT

THỂ THAO TH

 thethaoTH

  ThethaoTH

QUẦN VỢT
(2 chọn 1)

 Quanvot

 Quần vợt

BẮN SÚNG
(2 chọn 1)

 Băn súng (lần 1&2)

 

BÓNG NÉM

 Bóng ném

 

C. SÂU 6
Bóng đá
Quần vợt
Cầu lông
Bóng bàn
Dienkinh
Bóng chuyền
Thể dục
Bóng rổ
TTGT
Boiloi

 Bongda
Quần vợt
Cầu lông
 Dienkinh
CSBongban hp6
Boiloi

HỌC LẠI

 
Bóng rổ
LSTDTT
NNCS1
TrochoiVĐ
 Tin hoc
Lyluan hp1
Lyluan hp2
Tamly TT
Doluong, ToanTK
Congtacdoandoi
Boiloi hp1
Anhvan hp2
Anhvan hp1
 Anhvan hp3
 ANVD
 CSBongban hp4
 CSBongban hp5
 Bongban hp1
 Anhvan hp4
 Anhvan hp5
 Bongchuyen
 Moitruong
Moitruong (ghep DH9)
 CS Caulong
 PTCaulong
 NCKH

 BoiLoi
 Anhvan hp1

ĐẠI HỌC 6

(QUẢN LÝ)

Y HỌC TDTT

 Yhoc1

 

Xoa bóp và TD Chữa bệnh

  Y học 2

 

Q.LÝ TDTT T.TÍCH CAO

 Thethaothanhtichcao
 ThethaoTTC

 ThethaoTTC

Q.LÝ TRÍ TuỆ

 Q.LÝ TRÍ TuỆ

 

LuẬT TDTT

 Luật TDTT

 

KẾ HoẠCH HÓA TDTT

 Kehoachhoa

 

BÓNG BÀN

  Bóng bàn

 Bóng bàn

VÕ THUẬT

 Võ

 

HỌC LẠI

 Tin hoc
 Quanvot

 

ĐẠI HỌC 7

(GDTC)

Tư tưởng HCM

 TutuongHCM

 TutuongHCM

Sinh lý học TDTT

 Sinhly

 Sinhly

Lý luận & PP GDTC

 

 

CÔNG TÁC Đ.ĐỘI

 Công tác đoàn đội

 CTDoanDoi

GIAO TIẾP SP

 GTSP

 GTSP

BÓNG ĐÁ

 PtuBDa

 Bongda

BÓNG RỔ - khối 1
  (từ lớp 1-10)

 Bóng rổ

 

C.LÔNG - khối 2
  (từ lớp 11-20)

 CaulongPT

 Cầu lông
CHUYÊN SÂU 4

 TTGT
Theduc
Điền kinh
Bóng rổ
 Bóng ném
 Caulong
 Quần vợt
  Bongchuyen
Bong ban 7/17   7/18
 Bong da
 Boiloi

 
 Dienkinh
 Bongchuyen hp4
  CSBongban
 Quanvot
 Caulong
 Boiloi

 
HỌC LẠI

 NNCN
Doluong, ToanTK
Hoc ghep Bloi
Anhvan hp2
Vesinh
 Bongban hp1

 Bongban

ĐẠI HỌC 7

(QUẢN LÝ)

Tư tưởng HCM

 TutuongHCM

 TutuongHCM

KẾ HoẠCH HÓA TDTT

 Kehoachhoa

 

LuẬT TDTT

 Luat

 

XÃ HỘI HỌCTDTT

 Xahoihoc

 

Q.lý Quan hệ Q.tế

 QLQHQT

 

Khiêu vũ TT

 KhieuvuTT 7/21 7/22

 

Karatedo

 

 

Khoa học QL TDTT cho mọi người 1

 QLTDTT1

 

 

 

 

Khoa học QL TDTT chmọi người 2

 

 

HỌC LẠI

 

 

ĐẠI HỌC 8
(GDTC)

T.LÝ HỌC ĐC

 Tamly ĐC

 TLDC

T.LÝ HỌC TDTT

 Tâm lý học TDTT

 Tamly

NGOẠI NGỮ CS 3

 Anhvan3

 Anhvan3

TOÁN THỐNG KÊ

 Toán thống kê

 ToanTK

BƠI LỘI- khối 1 ( từ lớp 1- 12)

 Boiloi

 Boiloi

B. BÀN - khối 2( từ lớp 13- 22)

 Bóng bàn

 Bongban

Bóng ném*

 Bongnem

 

Trò chơi VĐ*

 Trò chơi vận động

 TrochoiVandong

Quần vợt*

 Quần vợt

 Quanvot

Xã hội học ĐC*

 Xahoihoc 
 Xahoihoc (Lớp 9/1 - 12)

 Xahoihoc

CHUYÊN SÂU 2


 TTCN
Điền kinh
 Caulong
  Quần vợt
  Boiloi
Bong ban 8/12 8/13
 Bongda
Bongchuyen
 Bongro
 


 Dienkinh
 Bongchuyen hp2
CSBongban
Quanvot
 Caulong
 Boiloi

HỌC LẠI

 Tin học
 Anhvan hp2
 Vesinh
 Bongchuyen

 

ĐẠI HỌC 8
(QUẢN LÝ)

Xã hội học ĐC

 Xahoihoc

 Xahoihoc

NGOẠI NGỮ CS 3

  Anhvan3 

 

PP. NCKH

 NCKH

 NCKH

LuẬT TDTT

 LuatTDTT

 

PHÁP LUẬT ĐC

 Phapluat

 

TDTT QUẦN CHÚNG

 QLTDTTQC

 

GIAO TIẾP SP*

 GTSP

 GTSP

BÓNG CHUYỀN*

 Bóng chuyền

 Bóng chuyền


HỌC LẠI

 

 

ĐẠI HỌC 8

(HLTDTT)

T.LÝ HỌC ĐC

 Tamly ĐC

 TLDCL2

T.LÝ HỌC TDTT

 

 

NGOẠI NGỮ CS 3

  Anhvan3 

 

TOÁN THỐNG KÊ

 Toán thống kê

 ToanTK

BƠI LỘI

 BoiLoi

 Boiloi

TT CHUYÊN NGÀNH 3

 Bóng chuyền
 Điền kinh

 

PPGD&TH B.NÉM

 PTUBongNem

 

PPGD&TH  Karatedo

 

 

GIAO TiẾP SP

 GTSP

 GTSP

HỌC LẠI

 

 

ĐẠI HỌC 9
(GDTC)

Những Ng.lý CB…HP1

Nguyenly1

 

NGOẠI NGỮ CƠ SỞ 1

 Anh văn

 Anh văn

GIẢI PHẪU

Giải phẩu

 Giauphau

LỊCH SỬ TDTT 

 LSTDTT

 

LỊCH SỬ OLYMPIC

 

 

PPGD và TH Đ. KINH

 Điền kinh

 Dienkinh

THỂ DỤC

 Thể dục 
Theduc

 Theduc

Môi trường và con người

 Moitruong

 

ĐẠI HỌC 9 

(QUẢN LÝ)

Những Ng.lý CB…HP1

 Nguyenly1

 

NGOẠI NGỮ CƠ SỞ 1

 Anh văn

 

GIẢI PHẪU NGƯỜI

 Giải phẩu

 Giauphau

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

 Tin DC

 

PPGD và TH Đ. KINH

  Điền kinh

 Dienkinh

THỂ DỤC

 Theduc

 Theduc

KHOA HỌC QUẢN LÝ

 Khoahocql

 

ĐẠI HỌC 9

(HLTT)

Những Ng.lý CB…HP1

Nguyenly1

 

NGOẠI NGỮ CƠ SỞ 1

 Anh văn

 Anh văn

GIẢI PHẪU NGƯỜI

 Giải phẩu

 Giauphau

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

 Tin DC

 Tinhoc

BÓNG CHUYỀN

Bongchuyen

 

TT C.NGÀNH 1

 Bongda 

 Dienkinh

LuẬT TDTT

 Luat

 Luat

LIÊN THÔNG 
ĐẠI HỌC 7

TOÁN THỐNG KÊ

 Toán thống kê

 

PHÁP LUẬT 

 Phapluat

 Phapluat

NGOẠI NGỮ CS

 Anh van

 Anhvan

TÂM LÝ HỌC TDTT

 Tamly

 

ĐO LƯỜNG TDTT

 Doluong

 Doluong

CHUYÊN SÂU 1

 

 

 BƠI LỘI

 Boiloi LT7A  LT7B
 
Boiloi A

 

 CẦU LÔNG

 Caulong

 

 BÓNG RỔ

 

 

MÔI TRƯỜNG VÀ CN

 Moitruong

 Moitruong

BÓNG NÉM *

 

 

CỜ VUA*

 

 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 6

 

 

 TTCN
QLTDTT

TTCNHP3LTDH6A 
QLTDTT (A,B)
Võ thuật
Bóng rổ
Bóng rổ (Học lại)
Hoclai: Doluong, ToanTK

 

CAO ĐẲNG 15


 

 

 

CAO ĐẲNG 14

 

 

 


ĐẠI HỌC 5