Bài viết Nghiên cứu khoa học Tóm tắt báo cáo KH
Bản tin khoa học - Số 5/2011

TT

Tên bài viết

Tác giả

1

Quản lý chất lượng giáo dục đại học bằng ISO và sử dụng ISO trong quản lý chất lượng ở Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

 

Ths. Võ Văn Vũ

 Phó Hiệu trưởng

 

2

Xemina  - một hình thức dạy học phát huy tính sáng tạo của người học

Ths. Nguyễn Thị Thú

Ths. Nguyễn Thị Hùng

CN. Nguyễn Thị Thảo

3

Để hội thi Olympic các môn lý luận chính trị thực sự trở thành nơi đua tài, học tập và rèn luyện nhiều kỹ năng của sinh viên

 Hồ Sỹ Dũng

Khoa Giáo dục quốc phòng

4

Thực trạng giảng dạy kỹ thuật di chuyển đánh bóng bên phải cho sinh viên chuyên sâu quần vợt trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Ths. Phan Thị Dịch

CN. Lê Mậu Quốc

5

Lựa chọn bài tập nâng cao đòn đấm tay sau (gyaku zuki) cho nam võ sinh cấp đai xanh lứa tuổi 12 – 15 câu lạc bộ Karate-do trường Đi hoc TDTT Đà Nẵng

TS. Nguyễn Thanh Tùng

Ths. Nguyễn Tuấn Anh

SV. Đặng Thị Lan Anh – ĐH1

6

Lựa chọn và đề xuất các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam sinh viên chuyên sâu cầu lông trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Ths. Phan Thị Thanh Hà,  Ths. Lê Tiến Hùng

BM. Cầu lông – Quần vợt