Bài viết Nghiên cứu khoa học Tóm tắt báo cáo KH
Bản tin khoa học - Số 7/2011

TT

Tên bài viết

Tác giả

1

Khai thác và ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy

 Ths. Phan Anh Tuấn

BM. Y sinh

2

Hoàn thiện nhân cách người thầy trong quá trình dạy học

Ths. Đặng Trần Thanh Ngọc

BM. Khoa học cơ bản

3

Quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT Tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020 (phần  2)

Ths. Võ Văn Vũ

Phó Hiệu trưởng

4

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn ban đầu VĐV Điền kinh cự ly trung bình - dài tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

TS. Lê Đức Chương

CN. Phạm Quang Thảo - BM. Điền kinh

5

Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nam VĐV cầu lông lứa tuổi 12-14 TTHL đào tạo VĐV  TP. Đà Nẵng

Ths. Nguyễn Mạnh Cường- BM CL-QV

Ths.Ngô Thanh Hồng- BM TD-CV

6

Lựa chọn test và đánh giá hiệu quả bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam sinh viên chuyên sâu bóng đá năm thứ 2-hệ Đại học trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Ths. Võ Văn Quyết – Nguyễn Đình Việt  ĐH1

7

Đánh giá thực trạng năng lực chú ý của nam sinh viên chuyên sâu thể dục năm thứ nhất trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Ths. Nguyễn Trọng Anh

Hoàng Công Tình (ĐH2)