Bài viết Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Quyết định công nhận Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh cấp độ B1 của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trường Đại học TDTT ĐN

 Xem tại liên kết Download