Bài viết Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo chiêu sinh các khóa tiếng Anh B và B1, phát chứng chỉ kỳ thi ngày 07/5/2016

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo chiêu sinh các khóa tiếng Anh B và B1

Giảm 20% cho sinh viên nhà trường đăng ký học.

Địa điểm học: Phòng học – Khu giảng đường Đại học TDTT.

Liên hệ tại:  Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

hoặc SĐT: 05113.645.502; Di động:0122.345.9131 (cô Hoài Giang )

Địa chỉ: Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng- Số 44 Dũng Sĩ Thanh Khê.--------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO PHÁT CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC (Kỳ thi: ngày 07/05/2016)

Các thí sinh đến văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Tin học nhận chứng chỉ. Khi đi mang theo CMND hoặc thẻ sinh viên.

Ngày phát thẻ: Thứ 2 đến thứ 6

Buổi sáng: 07:00 - 11:00

Buổi chiều: 13:00 - 17:00