Bài viết Ngành Quản lý TDTT Đề cương chi tiết môn học
Đề cương chi tiết năm học 2020-2021 của ngành Quản lý TDTT

 Đề cương chi tiết năm học 2020-2021 của ngành Quản lý TDTT

Kinh tế chính trị XEM
Quản lý TDTT cho mọi người XEM
Quản lý HCNN K13 HL XEM
Quản lý HCNN K13 QL XEM
QL HCNN & QL HCNN ngành GD-ĐT XEM
QL TDTT K12 QL XEM
QL TDTT LT9 XEM
Xã hội học đại cương K13 HL XEM
Xã hội học TDTT XEM
Bơi lội XEM
Cầu lông XEM
Kinh tế chính trị MacLenin K14 XEM
Cờ vua XEM
Bóng đá K13 XEM
Luật TDTT K13 XEM
Giải phẫu K14 QLTT XEM
Môi trường K13 XEM 
QL tổ chức thi đấu thể thao XEM
Kinh tế đại cương XEM
Kinh tế TDTT XEM
Maketting thể thao XEM
Dinh dưỡng và phục hồi XEM
Đường lối CM của ĐCSVN XEM
Kế hoạch hóa TDTT XEM
Khiêu vũ TT XEM
Lịch sử TDTT XEM
LL và PP GDTC XEM
Ngoại ngữ CS1 XEM
Ngoại ngữ CS2 XEM
Pháp luật đại cương XEM
PP giảng dạy và thực hành TD XEM
Quản lý  TDTT K11 XEM
Quản lý  TDTT K12 XEM
Quản lý trí tuệ K13 XEM
Quần vợt phổ tu XEM
Tâm lý đại cương XEM
Trò chơi vận động XẺM
Thể thao thành tích cao XEM
Tin học đại cương XEM
Toán thống kê XEM
Triết học K14 XEM
Vệ sinh K13 XEM- Cầu lông: XEM
- Cờ vua: XEM
-
 Bóng rổ phổ tu: XEM
- Kế hoạch hóa TDTT: XEM
-
 Môi trường: XEM
- Ngoại ngữ cơ sở 2: XEM
- Ngoại ngữ cơ sở 1: XEM
- Ngoại ngữ chuyên ngành 3: XEM
- Ngoại ngữ chuyên ngành 4: XEM
-
 Quản lý tổ chức thi đấu: XEM 
-
 Sinh lý quản lý TDTT: XEM
- Khoa học quản lý: XEM
- Luật TDTT: 
XEM
- Pháp luật: XEM
- Quản lý HCNN: XEM
- Quản lý trí tuệ: XEM
- Kinh tế TDTT: XEM 
- Kinh tế đại cương: XEM 
Phương pháp quản lý và thực hành GYM: XEM
- Giáo dục học đại cương: XEM
- Giao tiếp sư phạm: XEM
- Bóng ném phổ tu: XEM
- Nguyên lý cơ bản: XEM
- Giáo dục học TDTT: XEM
- Bơi lội phổ tu: XEM
- Maketting thể thao: XEMĐề cương chi tiết môn học (2016)

- Xã hội học đại cương: XEM
- Cơ sở văn hóa Việt Nam: XEM
- Hành chính lưu trữ: XEM
- Kinh tế đại cương: XEM
- Kinh tế TDTT: XEM
- Khoa học quản lý: XEM
- Luật TDTT: XEM
- Marketting TT: XEM
- Pháp luật: XEM
- Quản lý HCNN: XEM
- Quản lý nguồn nhân lực: XEM
- Quản lý TDTT thành tích cao: XEM
- Quản lý TDTT: XEM
- Quản lý trí tuệ: XEM
- Tiếng Việt thực hành: XEM
- Tin học trong quản lý: XEM
- Tin học đại cương: XEM
- Tin học trong quản lý ĐH9 : XEM