Bài viết Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Thông báo tiếp tục nhận hồ sơ thi chứng chỉ Tiếng Anh B đến ngày 16/9/2016

Trung tâm Ngoại Ngữ Tin Học thông báo tiếp tục nhận hồ sơ thi chứng chỉ Tiếng Anh B.

SV đến VP trung tâm đăng ký và đóng lệ phí.

Hồ sơ gồm: 2 ảnh 3x4 và 1 CMND photo (Không cần công chứng)

Dự kiến thi: 15/10/2016

Thời hạn đăng ký: từ 30/8 - 16/9/2016