Bài viết Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo


Thông báo SV Đại học 6 đã hoàn thành chương trình học và chuẩn bị tham dự thi tốt nghiệp đợt 2.
SV nào có nhu cầu thi chứng chỉ Tiếng Anh B liên hệ VP Trung tâm đăng ký.
Ngày thi dự kiến: 8/10/2016
Hồ sơ dự thi gồm: 2 ảnh 3x4 và 1 CMND photo (ko cần công chứng)