Bài viết Tin tức hoạt động Tin trong ngành
Tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên, Huấn luyện viên chính năm 2017

 

- Xem chi tiết thông báo tại liên kết: Download

- Đơn xin học lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp HLV: Tải mẫu đơn