Bài viết Sinh viên Thời khoá biểu
Tổ chức học lại cho sinh viên khóa Đại học 6 chưa tốt nghiệp

Phòng Đào tạo thông báo cho những sinh viên khóa ĐH6 còn nợ các học phần (xem danh sách sinh viên nợ kèm theo TẠI ĐÂY) trực tiếp liên hệ về Phòng Đào tạo để đăng ký trả nợ các học phần. 

Thời gian đăng ký kể từ ngày 21/02/2017 đến hết ngày 20/3/2017. Lịch học dự kiến vào đầu tháng 4/2017 và sẽ có thông báo cụ thể trên thời khóa biểu của nhà trường.

          Đây là đợt tổ chức học lại cuối cùng dành cho khóa ĐH6, yêu cầu những sinh viên còn nợ các học phần trực tiếp liên hệ về phòng Đạo thông qua số điện thoại: 02363.746.631 hoặc trực tiếp về trường để đăng ký học.

                                                                      TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
(Đã ký) 
  Nguyễn Tùng