Bài viết Tin tức hoạt động Lớp bồi dưỡng 2017
Đề án tuyển sinh Đại học hệ chính quy của trường Đại học TDTT Đà Nẵng năm 2017


KÍCH XEM TẠI ĐÂY: ĐỀ ÁN


Xem thêm thông tin tuyển sinh:


Thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2017: Download