Bài viết Tin tức hoạt động Mỗi tuần 01 cuốn sách
Giáo trình đo lường thể thao

 

Đo lường thể thao là một trong những phạm trù của đo lường học, là môn khoa học có vai trò quan trọng đối với đời sống, kinh tế, xã hội và hoạt động đo lường. Đây cũng là môn học bắt buộc đối với học viên cao học và sinh viên ngành Giáo dục thể chất hệ đại học, đồng thời còn là môn học tự chọn đối với ngành Quản lý thể thao và Huấn luyện thể thao hệ đại học.

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng cơ bản về xử lý số liệu của các phép đo, đưa ra các kết luận đúng trong huấn luyện, thi đấu và nghiên cứu khoa học thể thao; Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng đã tổ chức biên soạn và phối hợp cùng với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn “Giáo trình Đo lường thể thao”. Nội dung bao gồm 7 chương, cụ thể như sau:

-         Chương 1: Đo lường học và Đo lường thể thao;

-         Chương 2: Xử lý kết quả đo lường;

-         Chương 3: Cơ sở lý luận của Test;

-         Chương 4: Lý thuyết đánh giá;

-         Chương 5: Đo lường đánh giá hình thái cơ thể và đo lường thể chất học sinh;

-         Chương 6: Đo lường đánh giá vận động viên;

-         Chương 7: Đo lường, xử lý kết quả trong nghiên cứu khoa học thể dục thể thao.

Nội dung cuốn giáo trình sẽ cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung chi tiết của môn học Đo lường thể thao, ý nghĩa của đo lường trong thực tế và sự cần thiết phải thực hiện đo lường trong thể dục thể thao (TDTT); nắm vững cơ sở lý thuyết của Test và lý thuyết đánh giá vận động viên, cách đánh giá, thang độ và đơn vị sử dụng trong đo lường, tổ chức thực hiện các phép đo; có kiến thức để áp dụng khi đo thực tế các chỉ tiêu đánh giá thể chất của vận động viên cũng như của nhân dân nói chung, kiến thức về đo lường, đánh giá thành tích thể thao trong tuyển chọn, huấn luyện và thi đấu. Bên cạnh những kiến thức nền tảng, cơ bản của môn học; giáo trình được cập nhật, bổ sung những kiến thức mới, hệ thống văn bản pháp lý về đo lường ứng dụng, các công cụ, quy trình xử lý số liệu, quy trình ứng dụng đo lường thể thao trong nghiên cứu khoa học TDTT, hệ thống các ví dụ minh họa sinh động bằng hình ảnh, hình vẽ, các câu hỏi ôn tập cho từng phần, từng chương, từng bài.

Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng xin giới thiệu đến tất cả bạn đọc. Bạn đọc có thể liên hệ tại phòng đọc mở của Thư viện để nghiên cứu, tham khảo. Sách dày 455 trang, Giá bìa 98.000đ

                                     
Người giới thiệu: Nguyễn Thị Hùng