Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
Yêu cầu sinh viên khóa Đại học 7 thanh toán tài liệu cho Thư viện


Trung tâm Thông tin - Thư viện yêu cầu sinh viên khóa Đại học 7 thanh toán tài liệu cho Thư viện trước ngày 15/4/2017 để được xét học bổng. Sinh viên Đại học 7 được trả sách tất cả các ngày trong tuần.