Bài viết Tin tức hoạt động Mỗi tuần 01 cuốn sách
Bài tập Đo lường thể thao

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng cơ bản về xử lý số liệu của các phép đo, đưa ra các kết luận đúng trong huấn luyện, thi đấu và nghiên cứu khoa học thể thao; Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng đã tổ chức biên soạn và phối hợp cùng với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn “Bài tập Đo lường thể thao”. Nội dung là các bài tập cơ bản và nâng cao, hướng dẫn giải chi tiết bám sát 7 chương lý thuyết, cụ thể như sau:

-         Chương 1: Đo lường học và Đo lường thể thao;

-         Chương 2: Xử lý kết quả đo lường;

-         Chương 3: Cơ sở lý luận của Test;

-         Chương 4: Lý thuyết đánh giá;

-           Chương 5: Đo lường đánh giá hình thái cơ thể và đo lường thể chất học sinh;

-         Chương 6: Đo lường đánh giá vận động viên;

-           Chương 7: Đo lường, xử lý kết quả trong nghiên cứu khoa học thể dục thể thao.


Sau khi học tập và nghiên cứu cuốn giáo trình, các bạn sinh viên, học viên Cao học được rèn luyện kỹ năng xác định các nhóm đối tượng, lựa chọn phương pháp, cách thức và kiểm tra các điều kiện thực hiện phép đo; kỹ năng lựa chọn và sử dụng các công thức, công cụ xử lý số liệu của các phép đo; kỹ năng đưa ra các kết luận đúng trong huấn luyện và thi đấu thể thao dựa trên sự phân tích số liệu khoa học. Hệ thống bài tập với hướng dẫn chi tiết cách giải và kết quả đối chiếu là công cụ hữu hiệu cho các bạn trong học tập, nghiên cứu khoa học Thể dục Thể thao.

Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng xin giới thiệu đến tất cả bạn đọc. Bạn đọc có thể liên hệ tại phòng đọc mở của Thư viện để nghiên cứu, tham khảo. Sách dày 213 trang, Giá bìa 67.000đ

                               
     Người giới thiệu: Nguyễn Thị Hùng