Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
Dự kiến danh sách sinh viên các khóa được hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo dự kiến danh sách sinh viên các khóa được hưởng học bổng và kết quả học tập, rèn luyện học kỳ II năm học 2016 - 2017 (danh sách kèm theo bên dưới).

          Yêu cầu: Sinh viên đọc kỹ họ và tên, mã số sinh viên, kết quả học tập, rèn luyện của mình. Nếu SV bị thiếu điểm, sai sót, yêu cầu phản ánh về phòng Công tác sinh viên hạn cuối đến 8h30 ngày 13/4/2017.

 Xem danh sách: TẠI ĐÂY