Bài viết Đoàn thể Công đoàn
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổ công đoàn tiến tới Đại hội Công đoàn Trường Đại học TDTT Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Xem chi tiết tại liên kết Download