Bài viết Tin tức hoạt động Tuyển sinh Cao học 2018
Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo sinh viên khóa Đại học 7


Sinh viên khóa đại học 7 được trả sách tất cả các ngày trong tuần. Thư viện thu sách đến hết ngày 16/5/2017.

Sau thời hạn đó sinh viên phải đền sách. Thư viện từ chối nhận sách trả. Giá đền = giá gốc x 2.

Nếu SV có thắc mắc, xin liên hệ:

1. Cô Thắm 0969107434

2. Cô Trà 0905119041

 Lưu ý:  Sinh viên còn nợ sách sẽ không được xét tốt nghiệp.