Bài viết Tin tức hoạt động Tuyển sinh Cao học 2018
Thông báo điểm 8 kỳ khóa Đại học 7, lý lịch trích ngang, danh sách sinh viên thiếu chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và nợ sách thư viện

- ĐIỂM 8 KỲ ĐẠI HỌC 7: XEM
- LÝ LỊCH TRÍCH NGANG (Thông tin để xét tốt nghiệp và in bằng): XEM
- NỢ SÁCH THƯ VIỆN: XEM
- THIẾU CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG: XEM


*Ghi chú:

- Nếu sinh viên có trong danh sách làm luận văn nhưng có điểm 3 chuyên đề thay thế thì xẽ hủy kết quả điểm.
- Nếu có sai sót liên hệ với Phòng Đào tạo để điều chỉnh trước ngày 24/5/2017.
- Về nợ sách liên hệ với thư viện.