Bài viết Sinh viên SV thôi học, nghỉ học, thu nhận lại
DANH SÁCH SINH VIÊN THÔI HỌC, NGHỈ HỌC, THU NHẬN LẠI NĂM HỌC 2017-2018

HỌ TÊN

NGÀY SINH

Mã SV

LỚP

KẾT QUẢ

QĐỊNH SỐ

NGÀY KÝ

Trần Văn Lưu
Phạm Trọng

18/11/1998
06/02/1998 

10K9080215
10K9010017 

10/5
10/2

Chuyển lớp 10/1
Chuyển lớp 10/1 

706 

8/8/2017 

Trần Tiến Phát

24/10/1995 

 07K9050522

 7/11

Vào lớp 8/15 

707 

8/8/2017 

Trần Quốc Lực 

20/2/1996

 

8/17 

Biên chế lại lớp 8/17

715 

9/8/2017 

Đoàn Lâm Sanh

03/9/1993 

08K9030204 

 8/5

Chuyển 9/5 

716 

9/8/2017 

Mạch Tú Khanh

7/12/1996

08K9121063 

 8/22

Chuyển 9/6 

681 

 27/7/2017

Lê Mậu Quỳnh

20/4/1996

08K9040407 

8/9 

Chuyển 9/5 

 682

27/7/2017 

Trần Viết Phương

 29/6/1997

09K9010023 

 9/1

Buộc thôi học 

709 

9/8/2017

Nguyễn Thị Lệ Hằng

30/5/1997 

09K9010002 

9/1

Buộc thôi học  

710 

9/8/2017 

Linh Văn Tốt

26/6/1997 

09K9010029 

 9/1

Buộc thôi học  

711 

9/8/2017 

Nguyễn Thanh Long

12/10/1995

09K9040127

9/1

Buộc thôi học  

712 

9/8/2017 

Võ Thị Thủy Thương

20/5/1997 

09K9010027 

9/1 

Cho nghỉ học 

713 

9/8/2017 

Nguyễn Đăng Thức

8/3/1995 

 

8/20

Biên chế lại lớp 10/6 

714 

9/8/2017 

Đặng Đỗ Thư Khoa

02/8/1998 

10K9080209 

10/5

Chuyển sang 10/6

791 

25/8/2017 

Nguyễn Công Vinh

 2/4/1996

08K9040498

8/11

 Buộc thôi học  

 803

28/8/2017 

Tôn Quang Tuyên

16/1/1995 

08K9040495 

 8/11

Buộc thôi học   

804 

 28/8/2017

Phan Văn Hảo

6/11/1996 

08K9020257 

 8/6

Buộc thôi học   

805 

28/8/2017 

Mai Ngọc Minh Chiến

7/8/1996 

08K9020246 

8/6 

Buộc thôi học   

806 

28/8/2017 

Nguyễn Thế Đức

17/12/1995 

08K9080759 

 8/16

Buộc thôi học   

807 

28/8/2017 

Nguyễn Hữu Tuấn

28/11/1995 

08K9040485 

 8/11

Buộc thôi học   

808 

28/8/2017 

Trần Kim Bình

09/5/1996 

08K9080736 

8/16 

Buộc thôi học   

809 

28/8/2017 

Lê Văn Tùng  15/7/1996  08K9020281  8/6

Buộc thôi học  

810

28/8/2017

Nguyễn Xuân Cường  06/3/1996  08K9040464  8/11

Buộc thôi học  

811

28/8/2017

Nguyễn Chấn Hưng  29/12/1996  08K9030167  8/4

Buộc thôi học  

812

28/8/2017

 Trương Tín  20/6/1997  09K9110295  9/8

Buộc thôi học  

813

28/8/2017

 Hoàng Minh Mẫn  23/5/1997  09K8010364  9/10  Cho nghỉ học

814

28/8/2017

Dương Thanh Duy  10/3/1994  08K9070550  8/12 Cho nghỉ học HK1  853  7/9/2017
 Nguyễn Xuân Minh  19/5/1995  08K0980823  8/18 Cho nghỉ học HK1 852   7/9/2017 
Trần Công Minh  01/11/1998  10K9040140  10/4  Biên chế khóa ĐH11  839 1/9/2017 
Nguyễn T Phương Nga  6/8/1998  10K8080336  10/8  Thu nhận lại SV  829  29/8/2017
Nguyễn Thanh Phúc 5/3/1998 10K8080320 10/8
CS Bóng đá
Chuyển sang 10/8 CS Bóng chuyền 800 28/8/2017
Vũ Thị Ly  2/2/1995 09K9010013 9/10  Cho thôi học 872 12/9/2017
Vũ Khang 26/2/1997 09K9080184 9/7 Nghỉ học HK2 873 12/9/2017
Nguyễn Hoàng Lương 21/10/1995 08K9080813 8/17 Chuyển sáng 9/7 874 12/9/2017
Lưu Công Minh 20/2/1998 10K9040139 10/4 Nghỉ học 1 năm 880 18/9/2017
Mai Phan Thịnh 11/2/1998 10K9040173 10/4 Nghỉ học 1 năm 881 18/9/2017
Nguyễn T Cẩm Uyên 27/12/1994 08K9080892 8/19 Nghỉ học 1 năm 923 29/9/2017
Nguyễn Quốc Hưng 23/5/1996 08K8011144 8/24 Nghỉ học kỳ 1 924 29/9/2017
Nguyễn Quang Linh 01/6/1998 10K9080212 10/5 Thu nhận lại lớp 11/01 955 5/10/2017
Châu Ngọc Nhật 18/4/1999 11K2060105 11/4 Bảo lưu KQ về Địa phương  972 10/10/2017
Huỳnh Huy Hoàng  06/11/1997  11K2060049  11/2  Bảo lưu kQ tuyển sinh 2017  973  10/10/2017
Nguyễn Đình Dũng  24/11/1996 CS Bơi lội  10/8 Chuyển đến học tại TDTT Bắc Ninh  1024  25/10/2017
Phạm T Kiều Trang  02/10/1998  10K9080242  10/6  Buộc thôi học  1008  Vi phạm QC
Hoàng Văn Cường  20/8/1998  10K9040099  10/3  Buộc thôi học  1009   Vi phạm QC
 Phạm Ngọc Thắng  16/01/1998  10K9040169  10/4  Buộc thôi học  1010  Vi phạm QC 
 Lê Viết Tiến  08/9/1998  10K9000292  10/7  Buộc thôi học  1011  Vi phạm QC 
 Trương Công Nghĩa  10/8/1997  10K9040142  10/4  Buộc thôi học  1012  Vi phạm QC 
 Lê Đức Tiến  20/12/1997  10K9040163  10/4  Buộc thôi học  1013  Vi phạm QC 
 Hồ Văn Hiếu  10/4/1997  10K9040119  10/3  Buộc thôi học  1014  Vi phạm QC 
 Hồ Văn Beo  23/6/1998  10K9040095  10/3  Buộc thôi học  1015  Vi phạm QC 
 Hoàng Trung Nghĩa  22/6/1998  10K9040141  10/4  Buộc thôi học  1016  Vi phạm QC 
 Nguyễn Văn Quí  22/4/1998  10K9040156  10/4  Buộc thôi học  1017  Vi phạm QC 
 Trần Văn Thiệt  26/01/1998  10K9040172  10/4  Buộc thôi học  1018  Vi phạm QC 
 Huỳnh Ngọc Hiếu  02/2/1998  10K9040118  10/3  Buộc thôi học  1019  Vi phạm QC 
Mai Tấn Quyền Giang Hải  03/8/1998  10K9040112  10/3  Buộc thôi học  1020  Vi phạm QC 
Nguyễn Công Vương  16/9/1998  10K9050047  10/01  Buộc thôi học  1021  Vi phạm QC 
Nguyễn Thị Oanh  22/8/1998  10K9050036  10/1  Buộc thôi học  1022  Vi phạm QC 
 Phạm Quang Việt  24/9/1998  10K9050045  10/1  Buộc thôi học  1023  Vi phạm QC 
 Trần Phước Hữu  20/2/1997  09K9080181  9/7   Buộc thôi học   1001  Vi phạm QC 
 Lê Anh Tuấn  27/1/1996  09K9040161  9/1  Buộc thôi học   1002  Vi phạm QC  
 Lê Tiến Sỹ  05/8/1997  09K9040142  9/1  Buộc thôi học   1003  Vi phạm QC  
 Lê Thị Minh  16/11/1996  09K9110276  9/4  Buộc thôi học   1004  Vi phạm QC  
 Đỗ Văn Ý  06/1/1997  09K9040211  9/4  Buộc thôi học   1005  Vi phạm QC  
 Trần Lê Minh  21/2/1997  09K9060039  9/4  Buộc thôi học   1006  Vi phạm QC  
Trần Nguyễn Trang Linh  28/5/1999  11K92070236  11/8
CS Cau long
 Chuyển lớp 11/8 Cs BChuyen  1041  
Huỳnh Nhất Lộc  12/9/1998  11K2060080  11/3  Cho thôi học  992  Cá nhân
Đặng Sơn Hải  13/4/1996  11K2060036  11/2  Chuyển lớp 11/8  995 20/10/2017
 Trương Xuân Phát Đạt  15/9/1999  11K2060021  11/1  Chuyển lớp 11/8  999  23/10/2017
 Vũ Việt Dũng  5/6/1999  11K2060017  11/1  Chuyển lớp 11/8  1000  23/10/2017
 Nguyễn Tấn Duy  26/5/1999  11K92070222  11/8  Chuyển 11/8 CS Bơi lội  1040  31/10/2017
 Phan Thị hà Nhi  20/11/1997  11K92070255  11/8  Thu nhận lại  1065  9/11/2017
 Phan Minh Đạt
Nguyễn Tam Thái
 13/4/1998
30/9/1999
 10K9030050
11K9207050
 10/2
11/8
 Chuyển 10/2 QV
Chuyển 11/8 CL
 1073  14/11/2017
Nguyễn Thanh Đăng Khoa 20/10/1995   8/01 Buộc thôi học 1096 28/11/2017
Nguyễn Văn Quang 28/8/1996   8/1 Buộc thôi học 1097 28/11/2017
Cao Thanh Lâm 08/3/1996   8/2 Buộc thôi học 1098 28/11/2017
Nguyễn Tấn 05/5/1996   8/2 Buộc thôi học 1099 28/11/2017
Thái Văn Cường 15/11/1995   8/3 Buộc thôi học 1100 28/11/2017
Nguyễn Văn Thanh Ngọc 23/10/1996   8/3 Buộc thôi học 1101 28/11/2017
Nguyễn Lương Quốc Trí 08/7/1996   8/3 Buộc thôi học 1102 28/11/2017
Bùi Quang Nin  02/2/1996    8/5 Buộc thôi học 1103 28/11/2017
Nguyễn Chí Thanh  10/4/1996    8/5 Buộc thôi học 1104 28/11/2017
Phạm Văn Vĩnh  01/5/1996    8/5 Buộc thôi học 1105 28/11/2017
Trần Viết Hải  13/3/1996    8/7 Buộc thôi học 1106 28/11/2017
Đặng Nguyên Hưng  05/3/1996    8/8 Buộc thôi học 1107 28/11/2017
Đỗ Hữu Tâm  05/01/1993    8/9 Buộc thôi học 1108 28/11/2017
Phạm Văn Phát  27/7/1996    8/9 Buộc thôi học 1109 28/11/2017
Nguyễn Đình Lê Quang  26/9/1996    8/9 Buộc thôi học 1110 28/11/2017
Đặng Chí Tâm  16/9/1996    8/9 Buộc thôi học 1111 28/11/2017
Trương Quang Thảo  02/10/1995    8/10 Buộc thôi học 1112 28/11/2017
Phạm Văn Tế  10/9/1995    8/10 Buộc thôi học 1113 28/11/2017
Lê Quang Thảo  20/8/1996    8/10 Buộc thôi học 1114 28/11/2017
Nguyễn Trung Kiên  04/7/1996    8/11 Buộc thôi học 1115 28/11/2017
Phan Thị Ngọc Ánh  17/01/1995    8/12 Buộc thôi học 1116 28/11/2017
Phạm Lý Duy Long  11/9/1996    8/12 Buộc thôi học 1117 28/11/2017
Hoàng Đức Thủy  28/3/1996    8/12 Buộc thôi học 1118 28/11/2017
Đinh Tiến Chiến  12/4/1996    8/12 Buộc thôi học 1119 28/11/2017
Lê Ngọc Anh  13/12/1996    8/12 Buộc thôi học 1120 28/11/2017
Nguyễn Đình Diễn  23/8/1995    8/12 Buộc thôi học 1121 28/11/2017
Nguyễn Quang Diện  13/8/1996    8/12 Buộc thôi học 1122 28/11/2017
Nguyễn Văn Dũng  20/01/1996    8/12 Buộc thôi học 1123 28/11/2017
Phan Văn Vỹ  26/2/1990    8/13 Buộc thôi học 1124 28/11/2017
Bùi Tiến Đạt  12/01/1996    8/13 Buộc thôi học 1125 28/11/2017
Phạm Trần Bảy  28/8/1994    8/13 Buộc thôi học 1126 28/11/2017
Võ Hồng Hà  07/5/1995    8/13 Buộc thôi học 1127 28/11/2017
Từ Ngọc Huy  7/9/1995    8/13 Buộc thôi học 1128 28/11/2017
Trần Khánh Vũ Hùng  02/5/1996    8/13 Buộc thôi học 1129 28/11/2017
Lê Nguyễn Quý  28/9/1996    8/14 Buộc thôi học 1130 28/11/2017
Hoàng Trọng Tuấn  16/3/1996    8/15 Buộc thôi học 1131 28/11/2017
Nguyễn Đình Tuấn  22/02/1996    8/15 Buộc thôi học 1132 28/11/2017
Nguyễn Đình Văn  13/02/1995    8/15 Buộc thôi học 1133 28/11/2017
Nguyễn Văn Viễn  24/9/1996    8/15 Buộc thôi học 1134 28/11/2017
Hà Anh Quân  05/9/1995    8/17 Buộc thôi học 1135 28/11/2017
Nguyễn Thanh Hùng  28/4/1995    8/17 Buộc thôi học 1136 28/11/2017
Võ Văn Long  16/02/1995    8/17 Buộc thôi học 1137 28/11/2017
Nguyễn T Hồng Nhung  11/01/1995    8/18 Buộc thôi học 1138 28/11/2017
Nguyễn Thế Phong  04/4/1996    8/18 Buộc thôi học 1140 28/11/2017
Hồ Văn Sử  15/6/1996    8/18 Buộc thôi học 1141 28/11/2017
Võ Công Hiệu  14/3/1995    8/21 Buộc thôi học 1142 28/11/2017
Tôn Ngọc Quang  14/2/1996    8/21 Buộc thôi học 1143 28/11/2017
Huỳnh Ngọc Tiếng  28/5/1996    8/22 Buộc thôi học 1144 28/11/2017
Hoàng Viết Trí  25/7/1996    8/22 Buộc thôi học 1145 28/11/2017
 Lê Hồng Phong  13/01/1995  10K9080222  10/6  Buộc thôi học  1192  06/12/2017
 Nguyễn Văn Tuyên  03/03/1998  10K8040302  10/8 Buộc thôi học  1193   06/12/2017 
 Võ Yến Nhi  15/4/1998  10K8080319  10/8 Buộc thôi học  1194   06/12/2017 
Phạm Thanh Đảo 02/03/1998 10K9080194 10/5 Buộc thôi học 1195  06/12/2017
Nguyễn Trí Nghĩa 30/5/1998 10K9000289 10/7 Buộc thôi học 1196  06/12/2017
Huỳnh Trí 01/7/1998 10K9050043 10/1 Buộc thôi học 1197  06/12/2017
Nguyễn Đức Thông 01/02/1998 10K9010016 10/1 Buộc thôi học 1198  06/12/2017
Phan Thị Tường Nhi 12/4/1998 10K9010012 10/1 Buộc thôi học 1199  06/12/2017
Y Toang  04/5/1996  10K9080233  10/6 Buộc thôi học 1200  06/12/2017
 Phan Văn Toàn  24/8/1997  10K9080232  10/6 Buộc thôi học 1201  06/12/2017
 Trần Minh Quân  16/02/1995    8/23 Buộc thôi học 1202  06/12/2017
 Trần Tấn Đông  16/01/1996    8/23 Buộc thôi học 1203  06/12/2017
 Trần Xuân Hậu  20/4/1996    8/23 Buộc thôi học 1204  06/12/2017
Nguyễn Đình Quyền  26/02/1996    8/23 Buộc thôi học 1205  06/12/2017
Trần Ngọc Cử  16/4/1996    8/24 Buộc thôi học 1206  06/12/2017
Võ Trung Đức 15/6/1996    8/24 Buộc thôi học 1207  06/12/2017 
Đoàn Văn Hậu 21/12/1995    8/24 Buộc thôi học 1208  06/12/2017
Nguyễn Đình Kỳ 16/4/1995    8/24 Buộc thôi học 1209  06/12/2017
Nguyễn Văn Quyết  10/11/1994    8/25 Buộc thôi học 1210  06/12/2017
Đinh Văn Rin  10/10/1995    8/25 Buộc thôi học 1211  06/12/2017
Nguyễn Phương Trung  19/5/1996    8/24 Buộc thôi học 1212  06/12/2017
Lưu Thái Sơn  27/01/1998  10K9040159  10/4 Cho thôi học  1234  15/12/2017