Bài viết Tin tức hoạt động Tin tức
Đoàn cán bộ - sinh viên Đại học Burapha – Thái Lan sang thực tập, trao đổi kinh nghiệm tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

         Sáng ngày 08/01/2018, đoàn giảng viên - sinh viên gồm 5 người (1 giảng viên, 04 sinh viên) của trường Đại học Tổng hợp Buraphar Thái Lan do TS. Rangsarit Jamrern – Phó trưởng phòng Hành chính và Hợp tác Quốc tế dẫn đoàn sang thực tập, trao đổi kinh nghiệm với trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có TS. Phan Thanh Hài – Phó hiệu trưởng; cùng các cán bộ quản lý Viện KHCN TDTT, phòng QLKH & HTQT, phòng Công tác sinh viên, phòng Đào tạo, khoa Quản lý TDTT. Đây là chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo giữa hai trường, đoàn sẽ trực tiếp thực tập tại Trường từ 08/01 - 30/3/2018 tại các Bộ môn trong nhà trường, tham gia học lớp Hocker. Ngoài ra đoàn đến học tập kinh nghiệm tại Trung tâm HLTT Quốc Gia Đà Nẵng, Trung tâm California Fitness & Yoga Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng, Resort vinpearl land Đà Nẵng./.

Chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc

Tin, ảnh: Phan Trọng