Bài viết Sinh viên SV thôi học, nghỉ học, thu nhận lại
DANH SÁCH SINH VIÊN THÔI HỌC, NGHỈ HỌC, THU NHẬN LẠI NĂM HỌC 2017-2018 (tính từ ngày 15/8/2017)

HỌ TÊN
NGÀY SINH
Mã SV
LỚP
KẾT QUẢ
LÝ DO
QUYẾT ĐỊNH 
NGÀY KÝ
 BH Nướch Triêm
19/4/1998 
10K9040177 
10/4 
 Cho nghỉ học 1 năm
Hoàn cảnh GĐ khó khăn 
748 
 15/8/2017
Nguyễn Thanh Phúc
 05/3/1998
10K8080320 
10/8 
 Thu nhận lại
Biên chế lớp 10/8 
766 
18/8/2017 
 Võ Đình Nam
23/10/1997 
09K9040132 
9/6 
 Buộc thôi học
Vi phạm QC 
722 
10/8/2017 
 Trần Kim Duẫn
23/4/1997 
09K9050306 
9/6 
 Buộc thôi học 
Vi phạm QC  
723 
 10/8/2017
 Mai Trúc Linh
03/6/1997 
09K9050327 
9/6 
 Buộc thôi học 
Vi phạm QC  
724 
10/8/2017 
 Ngô Xuân Hoàng
18/4/1995 
09K9040108 
 9/6
 Buộc thôi học 
Vi phạm QC  
725 
10/8/2017 
 Phan Văn Quan
08/01/1997 
 09K9120255
 9/6
 Buộc thôi học 
Vi phạm QC  
726 
10/8/2017 
 Lê Hoàng Long
18/6/1997 
09K9080189 
 9/6
 Buộc thôi học 
Vi phạm QC  
727 
10/8/2017 
 Huỳnh Ngọc Lanh
 14/8/1997
09K9080186 
9/6 
 Buộc thôi học 
Vi phạm QC  
728 
10/8/2017 
 Hà Thị Trinh
 24/7/1996
09K9040198 
9/6 
 Buộc thôi học 
Vi phạm QC  
729 
10/8/2017 
 Nguyễn Đình Lợi
10/10/1997 
09K9040125 
 9/5
 Buộc thôi học 
Vi phạm QC  
730 
10/8/2017 
Đặng Đỗ Thư Khoa
02/8/1998 
10K9080209 
10/5 
 Chuyển lớp 10/6
Theo nguyện vọng 
791 
 25/8/2017
Nguyễn Công Vinh
 02/4/1996
08K9040498 
8/11 
Buộc thôi học 
Vi phạm QC 
803 
28/8/2017 
 Tôn Quang Tuyên
16/01/1995 
 08K9040495
 8/11
Buộc thôi học 
Vi phạm QC 
804 
28/8/2017 
 Phan Văn Hảo
 06/11/1996
08K9020257 
 8/6
Buộc thôi học 
Vi phạm QC 
805 
28/8/2017 
Mai Ngọc Minh Chiến
07/8/1996 
 08K9020246
8/6 
Buộc thôi học 
Vi phạm QC 
806 
28/8/2017 
 Nguyễn Thế Đức
17/12/1995 
08K9080759 
8/16 
Buộc thôi học 
Vi phạm QC 
807 
28/8/2017 
 Nguyễn Hữu Tuấn
28/11/1995 
08K9040485 
 8/11
Buộc thôi học 
Vi phạm QC 
808 
28/8/2017 
 Trần Kim Bình
09/5/1996 
 08K9080736
 8/16
Buộc thôi học 
Vi phạm QC 
809 
28/8/2017 
 Lê Văn Tùng
15/7/1996 
 08K9020281
 8/6
Buộc thôi học 
Vi phạm QC 
810 
28/8/2017 
Nguyễn Xuân Cường
06/3/1996 
 08K9040464
 8/11
Buộc thôi học 
Vi phạm QC 
811 
28/8/2017 
Nguyễn Chấn Hưng
 29/12/1996
 08K9030167
8/4 
Buộc thôi học 
Vi phạm QC 
812 
28/8/2017 
Trương Tín 
 20/6/1997
09K9110295 
9/8 
Buộc thôi học 
Vi phạm QC 
813 
28/8/2017 
 Hoàng Minh Mẫn
23/5/1997 
09K8010364 
 9/10
Buộc thôi học 
Vi phạm QC 
814 
28/8/2017 
Nguyễn Thanh Phúc
05/3/1998 
 10K8080320
 10/8
(Bongda)
Chuyển lớp 10/8 (BChuyen) 
Theo nguyện vọng 
 800
 28/8/2017
Nguyễn Thị Phương Nga
06/8/1998 
 10K8080336
 10/8
Thu nhận lại 
Biên chế lớp 10/8 
829 
29/8/2017 
 Trần Công Minh
01/11/1998 
10K9040140 
 10/4
 Biên chế vào khóa 11
 
839 
 01/9/2017
Nguyễn Xuân Minh
19/5/1995 
08K0980823 
 8/18
 Nghỉ học HK2 2016-2017 và kỳ 1 NH2017-2018
 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 852
07/9/2017 
 Dương Thanh Duy
10/3/1994 
08K9070550 
8/12 
Nghỉ học HK1 2017-2018 
  Hoàn cảnh GĐ khó khăn
 853
07/9/2017 
 Vũ Thị Ly
 02/02/1995
09K9010013 
 9/10
Cho thôi học 
Đi tập huấn và thi đấu 
872 
12/9/2017 
 Vũ Khang
26/2/1997 
09K9080184 
 9/7
  Nghỉ học HK2 2016-2017 và kỳ 1 NH2017-2018
  Hoàn cảnh GĐ khó khăn
873 
12/9/2017  
Nguyễn Hoàng Lương
21/10/1995 
 08K9080813
 8/17
Chuyển sang 9/7 
Chuyển lớp 
874 
12/9/2017  
 Lưu Công Minh
 20/2/1998
10K9040139 
 10/4
Nghỉ học NH 2017-2018 
 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
880 
18/9/2017 
Mai Phan Thịnh
11/02 /1998
10K9040173 
10/4 
 Nghỉ học NH 2017-2018 
 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
881 
18/9/2017 
Nguyễn T Cẩm Uyên
27/12/1994
08K9080892 
 8/19
 Nghỉ học NH 2017-2018 
 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
923 
29/9/2017 
Nguyễn Quốc Hưng
23/5/1996 
08K8011144 
 8/24
 Nghỉ học HK1
 Hoàn cảnh GĐ khó khăn
924 
29/9/2017 
Nguyễn Quang Linh
01/6/1998 
10K9080212 
 10/5
Biên chế 11/1 
Thu  nhận lại 
 955
05/10/2017 
 Châu Ngọc Nhật
18/4/1999 
11K2060105 
 11/4
Bảo lưu KQ tuyển sinh 2017 
Hoàn cảnh GĐ khó khăn 
972 
10/10/2017 
 Huỳnh Huy Hoàng
06/11/1997 
11K2060049 
11/2 
Bảo lưu KQ tuyển sinh 2017 
 Thực hiện NVQS 
 973
10/10/2017