Bài viết Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học THÔNG BÁO MỚI
lịch ôn tập chuẩn cntt cơ bản, lịch ôn thi tiếng anh b đợt 1/2018

GV: Phan Thị Ngà: 0905.855.496

Nguyễn Thị Hải Vy: 0996.997.363

 

Lớp ôn 1

TT buổi ôn tập

Thời gian

Địa điểm/nội dung

(1)

 Sáng thứ 7 (13/1/2018)

Phòng Tin A201

3 tiết TH

(2)

 Tối  thứ 2  (15/1/2018)

Phòng Tin Thư viện

3 tiết TH

(3)

  Tối thứ 3 (16/1/2018)

Phòng Tin A201

2 tiết TH+ 1tiết LT

(4)

 Tối thứ 5

(18/1/2018)

 phòng Tin A201

2 tiết TH+ 1tiết LT

Sáng : 8h00 -10h30       Tối: 18h00 - 20h30

Lớp 2

TT buổi ôn tập

Thời gian

LỚP 2

(1)

 Tối chủ nhật (14/1/2018)

Phòng Tin A201

3 tiết TH

(2)

 Tối  thứ 2  (15/1/2018)

Phòng Tin A201

3 tiết TH

(3)

  Tối thứ 4 (17/1/2018)

Phòng Tin A201

2 tiết TH+ 1tiết LT

(4)

 Tối thứ 6

(19/1/2018)

Phòng Tin A201

2 tiết TH+ 1tiết LT

 

LỊCH ÔN THI TIẾNG ANH B

GV: Cô Mến 0905689550

TT buổi ôn tập

Thời gian

LỚP

(2)

 15/1/2018

13h30

C101

(3)

15/1/2018

13h30

C101

Học viên liên hệ SĐT Cô Mến để biết lịch học các buổi ôn 4,5,6