Bài viết Đoàn thể Công đoàn
Quyết định công nhận kết quả bầu cử ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng laankf thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2022

Xem chi tiết: tại đây