Bài viết Tin tức hoạt động Mỗi tuần 01 cuốn sách
Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục

                                                       Tác giả:  Trần Kiểm

                                                       Nhà xuất bản:  Đại học sư phạm

          Rất hân hạnh và vui mừng được viết  những dòng giới thiệu  về cuốn sách này của PGS. TS.Trần Kiểm, trước hết vì các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục và cả những người nghiên cứu, chỉ đạo thực tiễn có thêm một cuốn sách để học tập và nghiên cứu.

          Khi đọc cuốn sách này các bạn cảm thấy vui mừng hơn vì khoa học giáo dục nước nhà, tuy đã có tuổi khoảng nửa thế kỷ nhưng chưa phát triển lắm, các công trình nghiên cứu không nhiều từ đó sản phẩm còn quá ít ỏi. Cuốn sách các bạn cầm trong tay là một đóng góp rất quí báu vào lĩnh vực khoa học ngày càng có vị trí xứng đáng trong xã hội.

          Cuốn sách “Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục” là cơ sở cần nắm để đi vào học tập, chỉ đạo, nghiên cứu các chuyên ngành giáo dục học và Quản lý giáo dục. Học và đọc sách này chúng ta có thể lĩnh hội được những hiểu biết chung khái luận về phương pháp luận mácxít, tư tưởng Hồ Chí Minh, các cách tiếp cận hiện đại.

          Nội dung cuốn sách gồm 7 chương bạn đọc có thể thu lượm được những kiến thức cơ bản, hiện đại, thực tiễn về cơ bản Quản lý giáo dục.  Cuốn sách tác giả đã hướng dẫn nghiên cứu sinh khoa học, Quản lý giáo dục thông qua các gợi ý cụ thể về đề tài, vạch kế hoạch và phương pháp nghiên cứu, rất có ích cho người đọc cả thư mục tài liệu tham khảo cũng rất phong phú, khá đầy đủ thuận lợi cho tất cả những ai muốn nghiên cứu khoa học này.

          Sách hiện tại có ở phòng đọc mở Trung tâm Thông tin - Thư viện.
                                                                                                     Người giới thiệu: Vũ Thị Quế