Bài viết Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học THÔNG BÁO MỚI
thông báo phát chứng chỉ tiếng anh b, cntt cơ bản

(Kỳ thi: ngày 20/01/2018)

Các thí sinh đến văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Tin học nhận chứng chỉ. Khi đi mang theo CMND hoặc thẻ sinh viên.

Ngày phát thẻ: Thứ 2 đến thứ 6

                        Buổi sáng: 07:00 - 11:00

                        Buổi chiều: 13:00 - 17:00