Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
Thông báo Danh sách sinh viên các khóa được hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên các khóa được hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

 

          Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên các khóa được hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (danh sách kèm theo).

          Yêu cầu: Sinh viên đọc kỹ họ và tên, mã số sinh viên, kết quả học tập, rèn luyện của mình bị thiếu điểm, sai sót, yêu cầu phản ánh về phòng Công tác sinh viên hạn cuối đến 8 giờ 30 phút ngày 06 tháng 4 năm 2018./.
 Xem tại đây: Download