Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
Danh sách SV khóa Đại học 7 đủ điểm xét tốt nghiệp nhưng chưa nộp hồ sơ (tính đến ngày 28/5/2018)

Danh sách SV khóa Đại học 7 đủ điểm xét tốt nghiệp nhưng chưa nộp hồ sơ (tính đến ngày 28/5/2018): Xem tại đây