Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
Thông báo Danh sách sinh viên khóa Đại học 8 được hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối khóa

          Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên khóa Đại học 8 được hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối khóa (danh sách kèm theo).

          Yêu cầu: Sinh viên đọc kỹ họ và tên, mã số sinh viên, kết quả học tập, rèn luyện của mình bị thiếu điểm, sai sót, yêu cầu phản ánh về phòng Công tác sinh viên hạn cuối đến 8 giờ 30 phút ngày 05 tháng 7 năm 2018./.

       danh sách sinh viên khóa Đại học 8 được hưởng học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối khóa: Xem tại đây