Bài viết Sinh viên Điểm thi học kỳ
Khoa GDTC thông báo điểm tổng kết học kỳ 2 năm học 2017 -2018

Khoa GDTC thông báo điểm tổng kết học kỳ 2 năm học 2017 -2018
Nếu có gì sai sót Sinh viên liên hệ tại VP Khoa GDTC gặp Thầy Nguyễn Thanh Long sđt: 01673.191.901
để được giải quyết, trước ngày 30 THÁNG 08 NĂM 2018
Sau ngày thông báo trên Khoa sẽ không giải quyết thắc mắc.

Đại học 9: Xem tại đây

Đại học 10: Xem tại đây

Đại học 11: Xem tại đây