Bài viết Tin tức hoạt động Tuyển sinh Cao học 2019
Danh sách sinh viên Cao học nợ sách Thư viện

Yêu cầu sinh viên các khóa Cao học 3, Cao học 4 thanh toán tài liệu cho Thư viện trước ngày 15/11/2018.

Danh sách sinh viên Cao học nợ sách Thư viện (Thống kê ngày 29/10/2018)

STT

HỌ&TÊN

LỚP

1

NGUYỄN THÀNH LONG

Cao học 3

2

TRẦN VIẾT CƯỜNG

 

3

TRIỆU VĂN ĐỘI

Cao học 4

4

DIỆP MINH ĐÔNG

 

5

HOÀNG HUY ĐỨC

 

6

TRẦN VĂN ÁNH

 

7

Phạm Ngọc Minh

 

8

Nguyễn Xuân Nguyên

 

9

PHẠM VĂN BA

 

10

LÊ VĂN BÌNH

 

11

Nguyễn Dương Thị Thái Uyên

 

12

TRẦN ĐĂNG CHIẾN