Bài viết Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học THÔNG BÁO MỚI
Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bàn khoá ngày 12/01/2019

Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bàn khoá ngày 12/01/2019: Xem tại đây