Bài viết Tin tức hoạt động Mỗi tuần 01 cuốn sách
Điền kinh trong trường phổ thông

Biên soạn: Quang Hưng
Nhà xuất bản Thể dục Thể thao

   Nhiệm vụ cụ thể của các giờ thể dục thể thao ở trường phổ thông là giáo dục cho học sinh những hiểu biết và những kỹ năng cần thiết về thể dục thể thao, về những môn thể thao quần chúng và trên cơ sở này bảo đảm phát triển thể lực toàn diện, củng cố cho sức khỏe của các em. Trong số những  bài tập nhằm phát triển thể lực toàn diện, các bài tập điền kinh đóng một vai trò chủ yếu, những hình thức tập luyện như chạy, nhảy, ném luôn được đưa vào nội dung trong từng giờ tập thể dục thể thao.     

   Ngay cả trong các buổi tập của lớp thể thao ở trường học và trong các trại thiếu niên, những bài tập điền kinh vẫn chiếm vị trí quan trọng. Rõ ràng rằng tập luyện điền kinh tốt sẽ tạo điều kiện cho học sinh đạt được thành tích cao cả trong những môn thể thao khác.  Học tốt môn điền kinh giúp cho học sinh phát triển đều đặn những nhóm cơ chủ yếu, tạo điều kiện hình thành tư thế đúng, điều chỉnh trọng lượng. Trong quá trình học tập các bài tập điền kinh kích thích việc tăng độ dài xương, làm chiều cao của các em tăng lên.  Ngoài ra việc tập luyện thường xuyên các môn điền kinh còn góp phần rèn luyện ý chí, giáo dục ý thức khắc phục khó khăn cho học sinh, nâng cao sức khoẻ cho học sinh và tạo điều kiện phổ biến rộng rãi môn thể thao hấp dẫn này.

   Sách hiện tại có trong phòng đọc mở Trung tâm Thông tin – Thư viện trường                   
                                                                                                                  Người giới thiệu: Vũ Thị Quế