Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
Danh sách sinh viên khóa Đại học 7, 8, 9 còn nợ tín chỉ

danh sách sinh viên khóa Đại học 7, 8, 9 còn nợ tín chỉ
Hiện nay, số lượng sinh viên khóa Đại học 7, 8, 9 còn nợ các môn học nhiều (theo danh sách kèm theo), các bạn nhanh chóng hoàn thiện các khoản nợ để kịp xét tốt nghiệp đợt 1-2019.