Bài viết Tin tức hoạt động Khoa học - Đào tạo
Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh Trung ương Kiểm tra công tác GDQP&AN tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

   Chiều ngày 06/5/2029, Đoàn công tác của Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) Trung ương do Đại tá Lương Quang Cương, Phó cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu) làm trưởng đoàn, kiểm tra Trung tâm GDQP&AN - Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng. Cùng tham gia Đoàn công tác có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, Bộ tư lệnh Quân khu 5...
Cơ quan Thường trực Hội đồng 
GDQP&AN Trung ương kiểm tra tại

 Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học TDTT Đà Nẵng


   Báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ của trung tâm, PGS. TS Phan Thanh Hài - Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm GDQP&AN - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng nêu rõ: Thời gian qua, Ban Giám đốc Trung tâm GDQP&AN đã chủ động trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học TDTT Đà Nẵng quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDQP&AN cho cán bộ, đảng viên; luật GDQP&AN, kế hoạch của Hội đồng GDQP&AN Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành Trung ương. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm phù hợp với quy định pháp luật về GDQP&AN.

PGS. TS Phan Thanh Hài - Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm GDQP&AN - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm

   Hiện có 14/26 tổng số Trường cao đẳng, đại học được phân luồng liên kết với Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học TDTT Đà Nẵng và 03 trường liên kết với Trung tâm nhưng không có tên trong danh sách phân luồng tại Thông tư 123. Đây là những Trường đã tổ chức liên kết với Trung tâm GDQP&AN - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng nhiều năm nay. Với lợi thế vị trí địa lý và thời gian liên kết lâu dài trước khi Thông tư 123 có hiệu lực. Hàng năm, Trung tâm GDQP&AN thực hiện nghiêm chương trình, nội dung môn học GDQP&AN cho sinh viên theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, chất lượng thực hiện môn học đạt kết quả tốt. Trong năm 2018, trung tâm đã giảng dạy cho hơn 5.420 sinh viên, trong đó có 98,4% sinh viên hoàn thành môn học GDQP&AN, hơn 81% đạt loại khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

   Tại buổi làm việc, cùng với chỉ ra những kết quả đạt được và hạn chế cần khắc phục, Đoàn công tác của Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN Trung ương yêu cầu thời gian tới, Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học TDTT Đà Nẵng tiếp tục quán triệt và triển khai, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác GDQP&AN, nhất là Luật GDQP&AN. Đồng thời, chủ động đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý để bảo đảm thực hiện đúng quy định về số lượng sinh viên lớp học; chủ động phối hợp, hợp đồng chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng thực hiện liên kết theo quy định Thông tư liên tịch số 123. Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm trong giảng dạy, quản lý, đổi mới phương pháp, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại và quan tâm chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, sinh viên, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng môn học GDQP&AN.

   Một số hình ảnh tại buổi làm việc:
Cơ quan Thường trực Hội đồng 
GDQP&AN Trung ương

Kiểm tra CSVC, trang thiết bị phục vụ giảng dạy tại Trung tâm GDQP&AN


                                                                                                                           Phan Trọng – Phòng CT HSSV