Bài viết Tin tức hoạt động Tin tức
Đoàn cán bộ, sinh viên Đại học Burapha – Thái Lan sang thực tập, trao đổi kinh nghiệm tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

         Sáng ngày 15/5/2019, đoàn giảng viên và sinh viên trường Đại học Tổng hợp Buraphar Thái Lan do TS. Chat-Ka-Mon-Sing-Nov – Phó trưởng Khoa, Khoa học Thể thao Đại học Burapha Thái Lan.dẫn đoàn sang thực tập, trao đổi kinh nghiệm với Trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

Toàn cảnh buổi làm việc

   Tiếp và làm việc với đoàn có TS. Võ Văn Vũ – Phó Hiệu trưởng; cùng các cán bộ phòng Đào tạo, quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, phòng Công tác học sinh, sinh viên. Đây là chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo giữa hai trường, đoàn sẽ trực tiếp tham quan, thực tập tại các Khoa/Bộ môn trong Nhà trường.

    Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo hai Nhà trường đã tặng quà và chụp hình lưu niệm. Vào lúc 15h00 cùng ngày, TS. Chat-Ka-Mon-Sing-Nov – Phó trưởng Khoa, Khoa học Thể thao Đại học Burapha Thái Lan đã có buổi báo cáo chuyên đề tại Hội trường số 2. Tham dự buổi báo cáo có TS. Võ Văn Vũ - Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng toàn thể cán bộ, giảng viên các Khoa, Bộ môn trong nhà trường.

   Một số hình ảnh tại buổi làm việc:


ThS. Huỳnh Việt Nam - Phó trưởng phòng Đào tạo, quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế điều hành buổi báo cáo chuyên đềTS. Chat-Ka-Mon-Sing-Nov – Phó trưởng Khoa, Khoa học Thể thao

Đại học Burapha Thái Lan báo cáo chuyên đề

                                                                                                                                               Phan Trọng - Phòng CT HSSV