Bài viết Tin tức hoạt động Tuyển sinh
Quyết định công nhận trúng tuyển Đại học Chính quy năm 2019 ĐỢT 2

Quyết định công nhận trúng tuyển Đại học Chính quy năm 2019 XÉT THEO ĐIỂM HỌC BẠ ĐỢT 2: ĐỢT 2

Quyết định công nhận trúng tuyển Đại học Chính quy năm 2019 XÉT THEO ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA: Xem tại đây

Quyết định công nhận trúng tuyển Đại học Chính quy năm 2019 XÉT THEO ĐIỂM HỌC BẠ: Xem tại đây

Quyết định công nhận trúng tuyển Đại học Chính quy năm 2019 TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN: Quyết định

Ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển vào Đại học Chính quy năm 2019: Thông báo

Kết quả đăng ký xét tuyển và thi tuyển năng khiếu Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng (đợt 1 -2019): Xem tại đây