Bài viết Tin tức hoạt động Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
Góp ý dự thảo Báo cáo tự đánh giá chất lượng CSGD trường Đại học TDTT Đà Nẵng

 Kính gửi: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên

Thực hiện theo Kế hoạch số 280 ngày 20/3/2019 của Hiệu trường trường Đại học TDTT Đà Nẵng về việc triển khai tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến nay, nhà trường đã hoàn thiện việc tự đánh giá và dự thảo báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục.

Nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá trước khi gửi về Bộ GD&ĐT và đăng ký đánh giá ngoài. Hội đồng tự đánh giá đăng tải toàn văn dự thảo báo cáo tự đánh giá trên trang thông tin điện tử của Trường tại địa chỉ : http://www.upes3.edu.vn để công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các cá nhân, tổ chức khác góp ý cho dự thảo báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục.

Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi bằng văn bản cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học TDTT Đà Nẵng số 44 Dũng sỹ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng và bản mềm gửi theo địa chỉ email sau: nguyentung_dt@yahoo.com trước ngày 14/02/2020.

Trân trọng cảm ơn./.

Tập tin đính kèm

[PDF] Du_thao_bao_cao_TDG_2020