Bài viết Tin tức hoạt động Tin tức
Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 – 2022.

    Thực hiện theo Kế hoạch số 51-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Ban thường vụ đảng ủy trường đại học TDTT Đà Nẵng, Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng tiến tới Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ ngày 18/12/2019 đến ngày 15/01/2020, 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Đại học TDTT Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.
   Qua đại hội,10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường (Quản lý đào tạo; Hành chính tổng hợp; Công tác học sinh, sinh viên; Khoa học công nghệ và Trung tâm thư viện; khoa Quản lý TDTT; khoa Giáo dục thể chất; khoa Kiến thức cơ bản và Y sinh TDTT; khoa Huấn luyện thể thao; Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh) đã đánh giá được tình hình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Thông qua Đại hội, các chi bộ đã góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
   Kết quả Đại hội của 10 Chi bộ: Bầu Ban chấp hành chi ủy, Bí thư, phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đ/c Phan Thanh Hài - Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng BCH Chi ủy chi bộ Kiến thức cơ bản - Y sinh TDTT nhiệm kỳ 2020 - 2022


Đảng viên chi bộ Công tác học sinh, sinh viên bỏ phiếu bầu bí thư chi bộ


Đ/c Đỗ Đình Dũng - Đảng ủy viên tặng hoa chúc mừng BCH chi bộ Công tác HSSV nhiệm kỳ 2020 - 2022


BCH Chi ủy chi bộ Quản lý đào tạo nhiệm kỳ 2020 - 2022


BCH Chi ủy chi bộ Hành chính, tổng hợp nhiệm kỳ 2020 - 2022


BCH chi bộ Khoa học công nghệ, thông tin thư viện nhiệm kỳ 2020 - 2022


BCH chi ủy chi bộ Khoa Kiến thức kỹ năng cơ sở ngành nhiệm kỳ 2020 - 2022


Đ/c Võ Văn Vũ - Phó bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng
BCH chi ủy chi bộ Khoa Huấn luyện thể thao nhiệm kỳ 2020 - 2022


BCH chi ủy chi bộ Khoa Quản lý TDTT nhiệm kỳ 2020 - 2022


BCH chi ủy chi bộ Khoa Giáo dục thể chất nhiệm kỳ 2020 - 2022


BCH chi ủy chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ 2020 - 2022

   Đại hội 10 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đã kết thúc thành công tốt đẹp, thực hiện đúng điều lệ Đảng. Hy vọng trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 với sự lãnh đạo của các Chi uỷ mới cùng với sự đoàn kết của các đồng chí đảng viên của 10 chi bộ sẽ hoàn thành xuất sắc Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra và góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Đại học TDTT Đà Nẵng ngày càng vững mạnh.
                                                                             
                                                                                                                                 Tin và ảnh: Phòng Công tác HSSV