Bài viết Sinh viên Tin tức - thông báo
Thông báo của Sở GD ĐT TP Đà Nẵng v/v Thực tập sư phạm cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học

Thông báo tạm dừng thực tập sư phạm đối với sinh viên thực tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng